Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Razširitev Osnovne šole Brdo 6.874.000 2022-2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Lukovica
377.900 30.09.2023
Ustanovitev Specializirane enote avtocestne policije Ljubljana 11,2 milijona za celotno Slovenijo 2021-2025

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 69.627

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.