Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Občini Loški Potok

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Rekonstrukcija ceste Sodražica-Hrib 827.282 19.02.2021 - 14.2.2022
Rekonstrukcija ceste Hrib - Trava skozi Podpresko 827.282 10.2.2021 - 20.12.2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Gradnja Medgeneracijskega bivalnega objekta Loški Potok 500.000 december 2021
Izvedba gradbenih del za obnovo ceste Hrib - Podplanina 209.625 realizirano
Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Loški Potok 73.350 realizirano
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Loški Potok 12.182 december 2021
Vrednost vseh projektov 5.344.071

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.