Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Gradnja Medgeneracijskega bivalnega objekta Loški Potok 1.460.000 maj 2022
Rekonstrukcija ceste Sodražica-Hrib 827.282 2022
Rekonstrukcija ceste Hrib - Trava skozi Podpresko 827.282 2022
Izvedba gradbenih del za obnovo ceste Hrib - Podplanina 209.625 realizirano
Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Loški Potok 73.350 realizirano
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Loški Potok 12.182 realizirano v 2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.