Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Občini Loška dolina

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Sofinanciranje vzpostavitve visokotehnološkega lesnopredelovalnega centra v Loški dolini, MBS List 7.211.400 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Ureditev ceste Stari trg - Loški potok 1.029.223 25.09.2020 -15.12.2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Protiprašna zaščita makadamske ceste Stari trg - Loški potok 798.724 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Rekonstrukcija mostu čez Mali Obrh v Kozarišču 422.536 realizirano
Zamenjava plinske peči na mejnem prehodu Babno Polje 11.700 realizirano
Vrednost vseh projektov 12,4 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.