Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Uvoz na avtocesto pri Občini Log Dragomer 45,2 milijona v pripravi
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 3.sklop 17,6 milijona 31.12.2023
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2.sklop 14,5 milijona maj 2022
Obnovitev mokrotnih habitatov in infrastrukture za interpretacijo ohranjanja narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju 4.126.451 realizirano
Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob cesti Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do 5,240 in km 5,600 do 7,240 1.939.807 2022
Prizidek otroškega vrtca Dragomer 396.000 2022-2023
Projekt Podaj roko - zagotavljanje prostorov za starejše in programov za varno in zdravo staranje 214.845 31.12.2023
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav septembra 2010 112.542 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.