Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Občini Log - Dragomer

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2.sklop 9.382.411 21.12.2021
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 3.sklop 9.000.000 31.12.2023
Ureditev daljinske kolesarske povezave D1 ob cesti Brezovica-Vrhnika, od km 4,780 do 5,240 in km 5,600 do 7,240 1.939.807 29.04.2021 - 20.11.2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Prizidek otroškega vrtca Dragomer 396.000 2022-2023
Projekt Podaj roko - zagotavljanje prostorov za starejše in programov za varno in zdravo staranje 214.845 31.12.2023
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav septembra 2010 112.542 realizirano
Vrednost vseh projektov 23,9 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.