Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Sofinanciranje širitve kapacitet podjetja Podkrižnik d.o.o 2.539.953 2021
Krožno križišče Radmirje 894.593 2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Ljubno 519.935 30.09.2023
Prenova Kulturnega doma Ljubno 200.000 realizirano
Projekt Prva pametna podeželjska učilnica v Sloveniji

173.066 31.12.2022
Prenova Zadružnega doma v Občini Ljubno 134.051 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 235.151
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 96.180
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.