Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Savinje (neurje s poplavami april 2017, 2018, 2019) za leto 2021 1.795.000 realizirano
Krožno križišče Radmirje 894.593 2022
Sofinanciranje širitve kapacitet podjetja Podkrižnik d.o.o 840.000 2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Savinja 755.250 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Savinja 602.000 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Ljubno 519.935 30.09.2023
Prenova Kulturnega doma Ljubno 200.000 realizirano
Projekt Prva pametna podeželjska učilnica v Sloveniji

173.066 31.12.2022
Prenova Zadružnega doma v Občini Ljubno 134.051 realizirano
Vrednost vseh projektov 5.913.896

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 235.151
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 96.180
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999
Vrednost vseh projektov 341.329

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.