Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Protihrupni ukrepi ob progi 33,5 milijona 2024-2026
Ureditve železniške postaje Litija 11 milijonov v pripravi
Sanacija brežin Šklendrovec nad cesto Litija-Zagorje - galerija Šklendrovec 5.336.116 2023
Cesta Vače z ureditvijo prometne varnosti čez vas 4.537.469 v pripravi
Projekt obvoznice Hotič 4.089.500 v pripravi
Modernizacija ceste Velika Preska-Sopota 3.381.711 realizirano
Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik 1.226.103 v izvajanju
Izgradnja nadomestnega vrtca Najdihojca 1.173.000 2022-2024
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Sanacija plazu Kobiljek zaradi neurja s poplavami julija 2018 816.967 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija 2018, julija 2019 771.305 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju Spodnje Save (popl. 2016, avg. 2019) za leto 2021 395.000 realizirano
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi poplav februar 2019 346.031 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami julija 2018 258.181 realizirano
Sanacija plazu Zapodje 224.508 realizirano
Energetska in osnovna prenova Planinskega doma Janče
111.161 31.12.2022
Ureditev vetrolova in sanitarij v stavbi Okrajnega sodišča v Litiji 104.000 2023
Preplastitev vozišča Ribče - Litija 47.572 realizirano
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče v Litiji (skupaj z drugimi sodišči) 43.708 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - spodnja Sava 26.000 realizirano
Projekt Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja (Dom starejših občanov Tisje in Društvo Lojtra) 25.945 31.01.2023
Projekt Točka za starejše 24.458 30.04.2022
Umeščanje brvi za kolesarje in pešce v neposredni bližini mosta v Litiji še ni znano v pripravi
Vrednost vseh projektov 70,3 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
DRR Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik 980.883
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«, RRAPATIRAZ 199.999
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP, Digitalna transformacija podjetja ME-JAN d.o.o. 99.534
Vrednost vseh projektov 1.280.416

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.