Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Protihrupni ukrepi ob progi 33,7 milijona 2024-2026
Ureditev železniške postaje Litija skupaj s parkiriščem, dodatnim tirom 10,2 milijona pričetek del 2022
Sanacija brežin Šklendrovec nad cesto Litija-Zagorje - galerija Šklendrovec 5.336.116 2023
Cesta Vače z ureditvijo prometne varnosti čez vas 4.537.469 v pripravi
Projekt obvoznice Hotič 4.089.500 v pripravi
Izgradnja nadomestnega vrtca Najdihojca 3.103.004 2022-2024
Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik 3.040.446 2023
Sanacija ceste v Ribčah z ureditvijo avtobusnih postajališč 2.679.229 v pripravi
Pločnik s kolesarsko stezo od Ribč do Kresnic in ureditev z zavijalnimi pasovi v Kresnicah 2.679.229 v pripravi
Obvoznica Gabrovka, obvoznica Litija 2.159.496 v pripravi
Sanacija plazu Kobiljek zaradi neurja s poplavami julija 2018 1.390.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija 2018, julija 2019 860.000 realizirano
Sanacija plazu na lokalni cesti Polšnik - Tepe (neurja s poplavami poleti 2020) 471.395 30.10.2022
Odkup opreme DSO Tisje, enota Litija (Medgeneracijsko središče Šmelc) 350.000 30.06.2022
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi poplav februar 2019 346.031 realizirano
Ureditev križišča z avtobusnim postajališčem na Bregu 280.243 v pripravi
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami julija 2018 258.181 realizirano
Sanacija plazu Zapodje 224.508 realizirano
Modernizacija odseka Ljubež v Lazih – Radeče 146.657 realizirano
Energetska in osnovna prenova Planinskega doma Janče
111.161 31.12.2022
Ureditev vetrolova in sanitarij v stavbi Okrajnega sodišča v Litiji 104.000 2022-2023
Knjižnica Litija (nakup knjižničnega gradiva) 47.461 2020–2021
Projekt Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja (Dom starejših občanov Tisje in Društvo Lojtra) 25.945 31.01.2023
Projekt Točka za starejše 24.458 30.04.2022
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče v Litiji (skupaj z drugimi sodišči) 3.974 realizirano
Umeščanje brvi za kolesarje in pešce v neposredni bližini mosta v Litiji v pripravi
Projekt peš poti od Spodnjega Loga do Save, vključno z zavijalnim pasom v pripravi

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik 980.883
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Raziskave in razvoj pametnih tehnologij za izdelavo razkužil za roke in prostore 199.999
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.534

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.