Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36,2 milijona 31.12.2023
Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem 1.785.353 31.3.2022
Sanacija plazu in nasipnih brežin Dolič na cesti Petrovci-Kuzma 934.404 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Mure (avg. 2020, 2019) za leto 2021 214.350 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.