Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 25,7 milijona 31.12.2023
Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem 1.781.153 31.12.2021
Sanacija plazu in nasipnih brežin Dolič na cesti Petrovci-Kuzma 934.404 27.05.2021 - 23.3.2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Mure (avg. 2020, 2019) za leto 2021 214.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Mura 44.950 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Mura 2.500 realizirano
Vrednost vseh projektov 28,7 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.