Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Kolesarska pot Kungota-Maribor 2.360.950 2023
Rekonstrukcija regionalne ceste R2-436 odsek 1328 Počehova–Zg. Kungota od km 0,050 do km 5,742 2.255.272 še ni znano
Poplave december 2017, odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) 405.307 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja s poplavami julija 2020, most GradiškaII 300.622 realizirano
Sanacija plazu Ciringa na cesti Zg. Kungota - Plač 299.485 realizirano
Izgradnja Koloparka Kungota 78.724 31.12.2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.720

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.