Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Gradnja poljskih poti in ukinitev 7 nivojskih prehodov 500.000 2022-2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Mure (avg. 2020, 2019) za leto 2021 214.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Mura 44.950 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Mura 2.500 realizirano
Vrednost vseh projektov 761.800

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.