Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Občini Kranjska Gora

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku 3.689.249 30.11.2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja zgornje Save (dec. 2017, 2018, febr. 2019) za leto 2021 1.399.198 realizirano
Prizidek vrtca v Mojstrani 1.132.000 2022
Rekonstrukcija depandanse Aljaževega doma v Vratih

706.734 31.12.2022
Energetska sanacija objektov Policijske postaje Kranjska Gora 570.000 31.12.2023
Obnova vozišča na cestiKranjska Gora - Erika od km 0.037 do km 1.660 557.098 realizirano
Uvedba Krpan - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi sklop številka 1 konzorcij Jesenice 363.080 30.09.2023
Ureditev krožnega križišča v naselju Kranjska Gora 362.354 realizirano
Obnova počitniškega objekta Jalovec v Ratečah 350.000 31.01.2023
Rekonstrukcija mostu čez Mlinco v Krajah 302.316 realizirano
Sanacija vodozbirnega območja Jurež in ceste na Sr. Vrh zaradi neuraja 30. avgusta 2020 178.368 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na zgornji Savi zaradi poplav poleti in novembra 2019 163.000 realizirano
Sanacija posledic neurja s poplavami avgusta 2019 139.076 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav novembra 2019 in oktobra 2018 137.981 realizirano
Digitalizacija kulturne dediščine v občini Kranjska Gora 111.750 30.06.2022
Postavitev varnostnih ograj ob kolesarski stezi Rateče – Planica ter sanacija škode zaradi meteorne vode 97.000 realizirano
Izvedba levega zavijalnega pasu na cesti Kraje - Hrušica 87.516 realizirano
Vzdrževalna dela za sanacijo vlage na Pocarjevi domačiji, Zgornja Radovna, v Triglavskem narodnem parku 20.833 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Kranjska Gora 756 december 2021
Dom starejših Kranjska Gora - koncesija za 30 dodatnih postelj 31.12.2022
Vrednost vseh projektov 10,4 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi 210.000
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.900
Vrednost vseh projektov 219.900

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.