Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Mestni občini Kranj

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
2. tir železniške proge Ljubljana – Jesenice – državna meja 1,7 milijarde v teku DPN
Nadgradnja železniške proge Kranj-Jesenice 166 milijonov 2020-2022
Izgradnja novega izolacijskega oddelka na Kliniki Golnik 42,4 milijona junij 2025
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2.sklop (2. faza) 18,1 milijona realizirano
Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop 14,6 milijona 31.12.2023
Novogradnja enote za 150 uporabnikov v Domu starejših občanov Kranj 13 milijonov december 2024
Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simon Jenko - PŠ Center" 5.838.014 realizirano
Energetska in statična sanacija Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj 4.903.495 1.10.2023
Sofinanciranje širjenja programa Iskra d.o.o., Semič 4.884.000 2021
Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju (športna dvorana, SČ Kranj, FOV Kranj, gimnazija, dijaški in študentski dom) 4.472.709 realizirano
Energetska sanacija objektov Policijske uprave Kranj 3.000.000 31.12.2023
Prizidek telovadnice Osnovne šole Staneta Žagarja 2.847.632 31.12.2023
Projekt podjetniški inkubator Kovačnica 2.460.409 31.12.2022
Rekonstrukcija nadvoza čez železniško progo pri Orehku 2.458.176 v gradnji
Ureditev povezave za kolesarje in pešce med naseljem Planina in poslovno cono Hrastje 2.257.198 v pripravi
Kolesarska povezava 7: Obstoječe omrežje Koroška cesta (soseska Zlato polje pri Stošiču) – Železniška postaja Kranj 2.209.016 v pripravi
Kolesarske povezave v Kranju 1-6 2.192.461 realizirano
Rekonstrukcija in dozidava Osnovne šole in podružnične šole Kokrica (vrtec) 2.105.000 2022-2023
Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 v MO Kranj (zmanjšanje socialne degradacije opuščenega objekta) 1.905.653 31.12.2022
Energetska prenova sodne stavb v Kranju vključno z izgradnjo dvigala 1.800.000 2022-2023
Nakup AVK opreme za sodišča 1.600.000 realizirano
Energetska sanacija Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Kranj 1.533.761 1.09.2023
Postavitev javnih električnih polnilnic za avtobuse v Mestni občini Kranj 1.165.905 2022
Rekonstrukcija in izboljšanje bivalnega standarda v Domu upokojencev Kranj 1.040.500 30.06.2023
Gradnja parkirišča P+R Zlato Polje 857.784 2023
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Kliniko Golnik 766.584 realizirano
Energetska prenova Šolskega centra Kranj 750.000 realizirano
Energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj - objekt B in objekt srednje šole Izola. 562.646 2022
Osrednja knjižnica Kranj (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 538.116 2020–2021
Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto 448.073 2022
Kolesarska povezava 10: Športni park Kranj - Avtobusna postaja Kranj 436.778 2022
Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obveščanje uporabnikov mestnega prevoza in usmerjanje voznikov do parkirišč 403.709 2022
Kolesarska povezava Kokrica - Brdo - Predoslje 362.385 realizirano
Semaforizacija križišča Struževo na državni cesti Polica – Kranj 350.153 realizirano
V okviru projekta »Dnevno varstvo starejših – Planina« preureditev stavbe za izvajanje dnevnih oblik varstva za starejše 350.000 december 2022
Projekt nakupa dveh službenih stanovanj v Kranju 283.000 2022-2023
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 128.460 realizirano
Postavitev sončne elektrarne na objektu Iskratel 122.170 2022
Projekt Dvig kompetenc in razvoj destinacije Kranj 111.750 2021
Izgradnja sistema javljanja požara s sistemom ozvočenja in sistema klica v sili za Okrožno sodišče v Kranju, Okrajno sodišče v Kranju, sistema javljanja požara za Okrajno sodišče v Škofji Loki, sistema klica v sili za Okrožno državno tožilstvo v Kranju 100.000 realizirano
Obnova fasade zvonika cerkve sv. Kancijana v Kranju 93.567 2021-2022
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj, nakup, prenova in opremljanje objekta nekdanje pošte na Poštni ulici 4 v starem mestnem jedru Kranja za namene novega podjetniškega inkubatorja 1.499.965
Prizidek telovadnice Osnovne šole Staneta Žagarja 1.154.757
Prenova in reaktivacija objekta na Cankarjevi ulici 2 - opuščenega objekta nekdanje srednje gradbene šole, in sicer z umeščanjem dveh centralnih programov s področja kulture: Glasbene šole Kranj in Javnega sklada za kulturne dejavnosti Kranj 932.365
Postavitev javnih električnih polnilnic za avtobuse v Mestni občini Kranj 764.528
Projekt "Podjetno nad izzive Gorenjska - PONI Gorenjska" za zagon novih podjetji in nova delovna mesta 596.960
Celovita energetska prenova stavbe NLZOH Kranj 482.843
Gradnja parkirišča P+R Zlato polje 442.607
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 287.912
Preureditev objekta za dnevno varstvo starejših na Planini. 280.000
Energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj - objekt D in D1 249.917
Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto 210.946
Kolesarska povezava Športni park Kranj - Avtobusna postaja Kranj 206.003
Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obveščanje uporabnikov MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč 196.752
Kolesarska povezava Kokrica-Brdo 155.471
Prenova stanovanj v lasti Mestne občine Kranj 154.998
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 39.946
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 37.800
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 9.697
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo pogodba v pripravi (skupno 93 milijonov evrov za Slovenijo)

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.