Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti - gradbeni ukrepi na porečju Drave in Kolpe - gradnja rokava pri Mali vas ina reki Dravi in gradnja zidu v Kužlju na reki Kolpi 1.364.886 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Rekonstrukcija državne ceste odsek 0265 Livold-Fara od km 21,450 do km 21,510 in 0266 Fara-Petrina, s krožiščem v Fari 1.014.010 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Kostel 622.700 30.09.2023
Zamenjava plinske peči na mejnem prehodu Petrina 20.000 realizirano
Vrednost vseh projektov 5.915.946

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.