Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Upravni center Koper - finančni leasing, preureditev prostorov in selitev 17,6 milijona 31.12.2034
Novogradnja Osnovne šole Škofije v Občini Koper 15,9 milijona 2022-2024
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne Občine Koper in Občine Ankaran 15,8 milijona 31.11.2023
Ureditev Olimpijskega bazena Koper 8.201.861 realizirano
Projekt Parkirna hiša P+R Sonce 6.581.610 2022
Obnova in sanacija nekdanje Srednje tehniške šole v Kopru 6.464.204 realizirano
Nakup patruljnega plovila - 2 kosa 5.000.000 2022-2023
Obnova Osnovne šolo Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, 4.707.163 2021-2024
Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno 4.519.948 30.6.2022
Novogradnja Postaje pomorske policije Koper 3.568.952 2021-2023
Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 "Kras" 3.225.413 31.12.2022
Ureditev parka ob Semedelski promenadi v Kopru 2.918.407 realizirano
Rekonstrukcija in prenova Obalnega doma upokojencev Koper 2.745.877 30.06.2023
Gradnja podzemne parkirne hiše 2.700.000 realizirano
Obnova avtobusne postaje
2.487.260 2022
Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju 2.323.004 realizirano
Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru 1.769.984 31.12.2023
Rekonstrukcija ceste Bertoki – Gračišče od km 8,850 do km 11,700 1.697.185 2023
Nakup AVK opreme za sodišča 1.600.000 realizirano
Pridobitev I-STORMS spletnega orodja – Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju 1.400.000 realizirano
Modernizacija ceste Gračišče – Brezovica od km 0,900 do km 2,900 1.394.240 2022
Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin 1.271.600 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Koper 1.084.700 30.09.2023
Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti Loka-Podpeč-Rakitovec 953.315 realizirano
Sanacija zemeljskih udorov in plazenja zaradi neurja na lokalnih cestah v MO Koper 850.000 30.6.2022
Modernizacija ceste Gračišče - Brezovica 806.818 realizirano
Obnova palače Baseggio Koper - Znanstveno-raziskovalnega središča Koper 799.885 31.12.2023
Umestitev dnevnega centra za osebe starejše od 65 let v Domu starejših občanov Koper 708.500 december 2022
Energetska prenova stavbe Dijaškega in študentskega doma Koper 685.385 realizirano
Zagotovitev zaščite in ustavitev propadanja stavbe z nujnimi vzdrževalnimi deli na ostrešju in strehi Servitskega samostana v Kopru 598.821 31.12.2022
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju Jadranskih rek z morjem (febr. 2019, nov. 2019) za leto 2021 581.000 realizirano
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 577.835 2020–2021
Prenova dela I. nadstropja doma starejših občanov Koper 500.000 april 2022
Prenova stanovanj Javnega stanovanjskega sklada MOK v starem mestnem jedru Kopra 376.666 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav november 2019 - Jadran 376.000 realizirano
Kolesarska in pešpot na delu Ulice Istrskega odreda v Kopru 346.731 v pripravi
Obnova mosta na Dragonji 325.000 v pripravi
Ureditev namakalnega sistema in vodnih zbiralnikov Purissima 215.922 31.12.2021
Sanacija strehe na kulturnem spomeniku - Servitski samostan v Kopru 200.000 2021-2022
Dokončanje obnove palače "Baseggio" 198.480 2022
Prometno-tehnični ukrepi za umirjanje prometa s poudarkom na motoristih v krivinah, na državni cesti Kastelec - Črni Kal 190.875 realizirano
Ureditev prostorov ter dobava in montaža arhivskih regalov za pravosodne organe v Kopru 165.000 realizirano
Ureditev obzidja ob Bastionu v Mestni občini Koper 155.086 2021-2022
Vzdrževanje študentskega doma Čebelnjak v Kopru 126.089 realizirano
Ureditev arhiva za potrebe ODT Koper 115.000 2022-2023
Projekt digitalna preteklost Kopra 111.750 2021
Obnova in rekonstrukcija Verbove domačije v Podgorju pod Slavnikom 62.085 2021-2022
Preplastitev in sanacija nevarnih ožin na cesti Loka – Podpeč – Rakitovec v dolžini 110 m 54.952 realizirano
Interventni poseg predelave sapnic tretjega manuala in žaluzijske omare orgel Kleuker v Občini Koper 50.000 realizirano
Vzdrževalna dela obnove in prezentacije cerkve imenovane Rotunda sv. Elija v škofiji Koper 32.531 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Koper 8.827 realizirano
Center starejših Koper - koncesija za 214 postelj 31.12.2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne občine Koper in občine Ankaran (aglomeracija Škofije, Hrvatini in Bertoki) 7.278.501
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 2.745.877
Projekt "Parkirna hiša P+R Sonce" 2.459.559
Obnova in nadgradnja avtobusne postaje 900.329
Revitalizacija dela obale med izlivom Badavašice in Žusterno 616.444
Projekt "Podjetno nad izzive v Obalno-kraški razvojni regiji" za zagon novih podjetji in nova delovna mesta 462.644
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 183.126
Spodbude za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021 – 2023 109.156
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 50.158
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 19.394

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.