Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Regijske kolesarske povezave na Krasu – Projekt GEOMOB 4.640.371 2023
Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 "Kras" 3.225.413 31.12.2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Rekonstrukcija ceste Branik - Štanjel (železniški podvoz) 1.082.126 realizirano
Dozidava in rekonstrukcija vrtca Štanjel 1.045.000 2022-2023
Razširitev kuhinje v Osnovni šoli Komen 530.000 2022
Izgradnja dnevnega centra Komen v Domu za starejše občane Nova Gorica 349.000 december 2022
Ureditev informacijskega središča NATURE 2000 na Krasu 172.000 2019–2021
Medgeneracijski park Komen 113.274 31.03.2023
Obnova objekta domačije Maksa Fabianija v Kobdilju - obnova objekta Oranžerija 76.219 2021-2022
Obnova baročnega stopnišča na gradu Štanjel 40.000 2021-2022
Restavriranje baročne slike "Abraham gosti tri angele" v župniji Štanjel 17.048 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Vrt ob Vili Ferrari v Občini Komen, čiščenje in sanacijo kiparskih elementov 13.443 2021-2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Komen 7.711 realizirano
Obnova kamnitega zidu Štanjel 5.435 2021-2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Izgradnja kolesarske povezave Robič-Kobarid-Most na Soči-Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska Bistrica-Jelšane, odsek Tolmin-Modrej 2.080.336
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.660
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.940

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.