Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Rekonstrukcija ceste Branik - Štanjel (železniški podvoz) 1.082.126 realizirano
Dozidava in rekonstrukcija vrtca Štanjel 1.045.000 2022-2023
Odprava posledic škode zaradi neurij s poplavami na objektih vodne infrastrukture decembra 2020 na območju Jadranskih rek z morjem (obnova nasipov, mostov, itd.) 650.000 2021-2022
Sanacija-obj.vodne infrastr. Na območju Jadranskih rek z morjem (febr. 2019, nov. 2019) za leto 2021 581.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav november 2019 - Jadran 376.000 realizirano
Izgradnja dnevnega centra Komen v Domu za starejše občane Nova Gorica 348.000 december 2022
Preplastitev vozišča Štanjel - Manče od km 4,080 do km 4,990 82.887 realizirano
Sanacija usada na državni cesti Štanjel - Manče 82.461 realizirano
Obnova objekta domačije Maksa Fabianija v Kobdilju - obnova objekta Oranžerija 76.219 2021-2022
Izvedba gradbenih del za ureditev ceste Komen - Branik 63.586 realizirano
Obnova baročnega stopnišča na gradu Štanjel 40.000 2021-2022
Restavriranje baročne slike "Abraham gosti tri angele" v župniji Štanjel 17.048 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Vrt ob Vili Ferrari v Občini Komen, čiščenje in sanacijo kiparskih elementov 13.443 2021-2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Jadran 12.350 realizirano
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Komen 7.711 december 2021
Obnova kamnitega zidu Štanjel 5.435 2021-2022
Vrednost vseh projektov 4.498.266

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Izgradnja kolesarske povezave Robič-Kobarid-Most na Soči-Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska Bistrica-Jelšane, odsek Tolmin-Modrej 2.080.336
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.660
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.940
Vrednost vseh projektov 2.189.936

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.