Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem 1.781.153 31.12.2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Mure (avg. 2020, 2019) za leto 2021 214.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Mura 44.950 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Mura 2.500 realizirano
Vrednost vseh projektov 2.057.953

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.