Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Sanacija (rekutivacija) gramozne jame Kidričevo 10 milijonov 31.12.2021
Izgradnja novega strelišča v Apačah ter ureditev okolice obstoječega strelišča 9.200.000 2022-2023
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 8.931.123 31.12.2023
Gradnja Obvoznice Kidričevo 8.905.451 18.12.2020 - 18.9.2023
Rekonstrukcija ceste Slov. Bistrica - Hajdina 7.533.023 v gradnji
Nova Obrtna cona Kidričevo 4.747.113 31.12.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Ureditev ceste Lovrenc na Dravskem polju, gradbena dela od km 5,320 do km 7,440 2.492.967 realizirano
Vrtec Lovrenc na Dravskem polju 1.062.000 2023-2024
Projekt Farma za piščencem prijazno rejo perutnine Starošince; upravičenec: Peršuh, vzreja perutnine, trgovina in storitve d.o.o. 1.000.000 30.06.2023
Izgradnja krožnega križišča in obnova vozišča na regionalni cesti v Občini Kidričevo, Apaški križ - Kidričevo 901.910 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Drava 452.100 realizirano
Sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Apače - Trnovec in sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil 100.000 2022
Sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil in modernizacija lokalne ceste Apače - Trnovec 100.000
Ureditev ceste Rače – Kungota – Kidričevo od km 7.850 v dolžini 750 m 86.277 realizirano
Sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil 10.000 2022
Vrednost vseh projektov 59,5 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 7.144.898
Ureditev, dograditev oz. razširitev Industrijske cone Kidričevo, 2.074.048
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 204.626
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 95.809
Vrednost vseh projektov 9.519.381

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.