Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 18,3 milijona 31.12.2023
Sanacija gramozne jame Kidričevo 10 milijonov 2022
Izgradnja novega strelišča v Apačah ter ureditev okolice obstoječega strelišča 9.200.000 2022-2023
Gradnja obvoznice Kidričevo 8.905.451 2023
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) 8.782.477 2023
Rekonstrukcija ceste Slov. Bistrica - Hajdina 7.533.023 v gradnji
Nova Obrtna cona Kidričevo 4.727.516 31.12.2023
Vrtec Lovrenc na Dravskem polju 1.062.000 2023-2024
Projekt Farma za piščancem prijazno rejo perutnine Starošince; upravičenec: Peršuh, vzreja perutnine, trgovina in storitve d.o.o. 1.000.000 30.06.2023
Sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Apače - Trnovec in sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil 110.000 2022
Ureditev ceste Rače – Kungota – Kidričevo od km 7.850 v dolžini 750 m 86.277 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Dravinja s Polskavo 7.144.898
Ureditev, dograditev oz. razširitev Industrijske cone Kidričevo 2.074.048
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 204.626
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 95.809

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.