Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja proge Lj. Šiška-Kamnik Graben - 1.etapa (DPN) 243,7 milijona v pripravi
Izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo 18,4 milijona 2022-2023
Kolesarska povezava Kamnik - Godič 9.165.993 v izvajanju
Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj - 2. etapa 4.300.000 31.12.2024
Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana 3.106.659 v izvajanju
Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik 1.917.706 2022-2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Savinje (neurje s poplavami april 2017, 2018, 2019) za leto 2021 1.795.000 realizirano
Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj - 1. etapa 1.700.000 31.12.2022
Celovita energetska prenova stavb v lasti občin Tržič, Kamnik in Preddvor 1.655.830 v izvajanju
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Nadgradnja železniškega postajališča oziroma nakladališča Kamnik Graben 1.000.000 november 2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Obnova vozišča ceste Stahovica-Črnivec od km 0,750 do km 3,060 in od km 3,570 do km 3,850 899.975 2022
Uvedba Krpan - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 886.065 30.09.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Savinja 755.250 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Savinja 602.000 realizirano
Ureditev križišča v naselju Stahovica 445.057 realizirano
Rekonstrukcija hleva za plemenske svinje in pujske ter nakup kmetijske mehanizacije za Farme Ihan - KPM 429.300 30.06.2023
Projekt nabave strojev za sečnjo, zgibnih prikoličarjev, vključno s kombiniranim strojem za sečnjo in prevo, Meso Kamnik, mesna industrija d.d. 381.973 30.06.2023
Rekonstrukcija mostu čez Kamniško Bistrico na cesti Stahovica – Kamniška Bistrica 367.211 2022
Ojačitev regionalne ceste Moste - Duplica od km 2,770 do km 4,050 277.756 realizirano
Energetska obnova koče na Kamniškem sedlu 209.933 31.12.2022
Semaforizacija križišča Tuš v Šmarci pri Kamniku 131.908 realizirano
Zamenjava odrske mehanizacije v Domu kulture Kamnik 106.557 realizirano
Preplastitev ceste Kamnik-Ločica od km 0,000 do km 0,650 95.091 realizirano
Sanacija plazu Špitalič zaradi neurja 30. avgusta 2020 74.112 realizirano
Sanacija zidov obrambnega hodnika na Starem gradu v Kamniku 40.000 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Vrednost vseh projektov 295,4 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Regionalna kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana 2.485.327
Kolesarska povezava Kamnik-Godič 733.279
Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 75.600
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 7.000
Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi pogodba v pripravi (skupno 4.500.000 evrov za Slovenijo)
Vrednost vseh projektov 3.301.207

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.