Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja proge Lj. Šiška-Kamnik Graben - 1.etapa (DPN) 243,7 milijona v pripravi
Izgradnja OŠ Frana Albrehta z zunanjo ureditvijo 18,4 milijona 2022-2023
Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj - 2. etapa 4.300.000 31.12.2025
Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana 3.823.272 2023
Gradnja prizidka k Domu starejših občanov Kamnik 3.458.648 31.12.2023
Celovita energetska prenova stavb v lasti občin Tržič, Kamnik in Preddvor 1.942.006 v izvajanju
Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik 1.917.706 2022-2023
Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj - 1. etapa 1.700.000 31.12.2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Kolesarska povezava Kamnik - Godič 1.099.631 2022
Nadgradnja železniškega postajališča oziroma nakladališča Kamnik Graben 1.049.188 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Obnova vozišča ceste Stahovica-Črnivec od km 0,750 do km 3,060 in od km 3,570 do km 3,850 899.975 2022
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 886.065 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 886.065 30.09.2023
Ureditev križišča v naselju Stahovica 445.057 realizirano
Rekonstrukcija hleva za plemenske svinje in pujske ter nakup kmetijske mehanizacije za Farme Ihan - KPM 429.300 30.06.2023
Projekt nabave strojev za sečnjo, zgibnih prikoličarjev, vključno s kombiniranim strojem za sečnjo in prevo, Meso Kamnik, mesna industrija d.d. 381.973 30.06.2023
Rekonstrukcija mostu čez Kamniško Bistrico na cesti Stahovica – Kamniška Bistrica 367.211 2022
Ojačitev regionalne ceste Moste - Duplica od km 2,770 do km 4,050 277.756 realizirano
Energetska obnova koče na Kamniškem sedlu 209.933 31.12.2022
Mesto v naročju planin: Digitalni prikaz velikoplaninske pastirske dediščine v mestu 111.735 realizirano
Zamenjava odrske mehanizacije v Domu kulture Kamnik 106.557 realizirano
Preplastitev ceste Kamnik-Ločica od km 0,000 do km 0,650 95.091 realizirano
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (nakup knjižničnega gradiva) 77.162 2020–2021
Sanacija plazu Špitalič zaradi neurja 30. avgusta 2020 74.112 realizirano
Sanacija zidov obrambnega hodnika na Starem gradu v Kamniku 40.000 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Regionalna kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana 2.485.327
Kolesarska povezava Kamnik-Godič 733.279
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 75.600
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 7.000
Podpora planinski športni in rekreacijski infrastrukturi Obnova koče na Kamniškem sedlu pogodba v pripravi (skupno 4.500.000 evrov za Slovenijo)

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.