Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Kranj-Jesenice 166 milijonov julij 2022
Gradnja 2. cevi predora Karavanke 120,2 milijona
Obnova železniškega predora Karavanke 79 milijonov november 2021
Prenova objektov srednje šole Jesenice 15,4 milijona 2022-2026
Energetska sanacija treh stavb v Splošni bolnišnici Jesenice 5.593.597 december 2021
Energetska prenova sodne stavb na Jesenicah vključno z izgradnjo dvigala in nabavo opreme 3.800.000 2022
Nadgradnja glavne železniške proge št 20 na odsekih Lesce-Bled-Žirovnica 3.796.139 31.12.2022
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku 3.689.249 30.11.2022
Gradnja objekta ''E'' Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 3.408.266 30.06.2023
Požarna sanacija dveh stavb v Splošni bolnišnici Jesenice 2.685.345 december 2021
Izgradnja prizidka za ureditev enot intenzivne terapije v Splošni bolnišnici Jesenice 2.210.993 avgust 2022
Ureditve regionalne ceste Hrušica – Javornik od km 2,550 do km 2,968 1.477.740 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja zgornje Save (dec. 2017, 2018, febr. 2019) za leto 2021 1.399.198 realizirano
Rekonstrukcija nadvoza čez železniško progo na Jesenicah 1.186.383 realizirano
Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Jesenice 1.182.813 realizirano
Izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice - 2. faza 1.150.049 31.12.2021
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save 974.963 31.12.2021
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Jesenice 893.700 december 2021
Ureditev telovadnice Osnovne šole Poldeta Stražišarja 850.000 2023-2024
Energetska sanacija doma starejših občanov Jesenice 555.000 2022
Uvedba Krpan - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi sklop številka 1 konzorcij Jesenice 363.080 30.09.2023
Sanacija plazu Prihodi 278.357 realizirano
Obnova objekta Ruardova graščina na Jesenicah 233.734 2021-2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na zgornji Savi zaradi poplav poleti in novembra 2019 163.000 realizirano
Energetska sanacija objekta Hrušica 102.000 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Vrednost vseh projektov 416,6 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke 49.233.074
COVID 19 - Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 3.338.619
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Jesenice 828.719
Poslovna cona Jesenice: Izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza 673.397
Rekonstrukcija prometne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice 611.444
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije pogodba v pripravi (skupni 5.000.000 evrov za Slovenijo)
Vrednost vseh projektov 54,7 milijona

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.