Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Kranj-Jesenice 166 milijonov julij 2022
Gradnja 2. cevi predora Karavanke 120,2 milijona
Nadgradnja železniške postaje Jesenice 81,2 milijona 2023-2025
Obnova železniškega predora Karavanke 79,3 milijona november 2021
Prenova objektov srednje šole Jesenice 15,4 milijona 2022-2026
Energetska sanacija treh stavb v Splošni bolnišnici Jesenice 7.100.828 december 2022
Energetska prenova sodne stavb na Jesenicah vključno z izgradnjo dvigala in nabavo opreme 5.000.000 2022-2023
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku 3.689.250 30.11.2022
Gradnja objekta ''E'' Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 3.499.000 30.06.2023
Požarna sanacija dveh stavb v Splošni bolnišnici Jesenice 2.826.290 maj 2022
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Jesenice 2.354.826 realizirano
Izgradnja prizidka za ureditev enot intenzivne terapije v Splošni bolnišnici Jesenice 2.313.230 december 2022
Ureditve regionalne ceste Hrušica – Javornik od km 2,550 do km 2,968 1.477.740 realizirano
Energetska sanacija doma starejših občanov Jesenice 1.430.792 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja zgornje Save (dec. 2017, 2018, febr. 2019) za leto 2021 1.399.198 realizirano
Rekonstrukcija nadvoza čez železniško progo na Jesenicah 1.186.383 realizirano
Prenova bolnišnične lekarne v Splošni bolnišnici Jesenice 1.182.813 realizirano
Izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice - 2. faza 1.150.049 31.12.2021
Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture 1.070.115 realizirano
Ureditev telovadnice Osnovne šole Poldeta Stražišarja 850.000 2023-2024
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Jesenice 702.656 december 2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 363.080 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 363.080 30.09.2023
Sanacija plazu Prihodi 278.357 realizirano
Energetska sanacija objekta Hrušica 102.000 realizirano
Občinska knjižnica Jesenice (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 77.169 2020–2021
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Štefančevo znamenje: konservatorsko restavratorski posegi na stenskih poslikavah 6.112 2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke 49,2 milijona
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 3.338.619
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Jesenice 828.719
Poslovna cona Jesenice: Izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza 673.397
Rekonstrukcija prometne infrastrukture v Poslovni coni Jesenice 611.444
Energetska sanacija stavb Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 554.615
Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije pogodba v pripravi (skupno 5.000.000 evrov za Slovenijo)

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.