Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Občini Ivančna Gorica

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja proge Ivančna Gorica-Grosuplje-Ljubljana -1.etapa (DPN) 549,9 milijona v pripravi
Novogradnja Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični 6.373.902 december 2022
Odprtje Središča inovativnih tehnologij APILAB – Hiša Kranjske čebele 3.480.577 realizirano
Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici 3.166.568 2023
Projekt nova Policijska postaja Ivančna Gorica 2.500.000 2021-2025
Izgradnja novega vrtca v Šentvidu pri Stični 2.398.000 2022-2023
Gradnja kolesarskih povezav na območju Občine Ivančna gorica 1.320.000 v izvajanju
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Ivančna Gorica 548.600 30.09.2023
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za CZBO Šentvid pri Stični 79.887 december 2021
Zamenjava oken v Cistercijanski opatiji Stična 26.761 2021-2022
Obnova sanitarij in ureditev ogrevanja za objekt na Jurčičevi domačiji 20.755 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ivančna Gorica 1.734 december 2021
Vrednost vseh projektov 572,7 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Novogradnja objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični 4.419.122
Središče inovativnih tehnologij (APILAB) – Hiša kranjske čebele 1.959.826
Gradnja kolesarskih povezav na območju občine Ivančna Gorica za zagotavljanje trajnostne mobilnosti 1.056.000
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 284.327
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 55.684
Vrednost vseh projektov 7.774.959

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.