Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja proge Ivančna Gorica-Grosuplje-Ljubljana -1.etapa (DPN) 545,6 milijona 2028-2031
Novogradnja Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični 6.366.404 april 2023
Odprtje Središča inovativnih tehnologij APILAB – Hiša Kranjske čebele 3.480.577 realizirano
Zahodna obvoznica z nadvozom čez železniško progo v Ivančni Gorici 3.166.568 2023
Novogradnja Policijske postaje Ivančna Gorica 2.500.000 2021-2025
Izgradnja novega vrtca v Šentvidu pri Stični 2.398.000 2022-2023
Gradnja kolesarskih povezav na območju Občine Ivančna gorica 2.023.259 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Ivančna Gorica 548.600 30.09.2023
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za CZBO Šentvid pri Stični 34.383 realizirano
Konservatorsko-restavratorski posegi na baročnih poslikavah fasade objekta Mestni trg 3 v Višnji Gori 33.833 2022
Zamenjava oken v Cistercijanski opatiji Stična 26.761 2021-2022
Pogodba z Zdravstevnim domom Ivančna Gorica o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru operacije »COVID-19« 25.015 1.03.2021
Obnova sanitarij in ureditev ogrevanja za objekt na Jurčičevi domačiji 20.755 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ivančna Gorica 1.734 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Novogradnja objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični 4.419.122
Središče inovativnih tehnologij (APILAB) – Hiša kranjske čebele 1.959.826
Gradnja kolesarskih povezav na območju občine Ivančna Gorica za zagotavljanje trajnostne mobilnosti 1.056.000
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 284.327
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 55.684

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.