Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik 23,1 milijona 31.12.2023
Prizidek in telovadnica Osnovne šole Dragotina Ketteja 8.794.000 2022-2024
Rekonstrukcija dveh traktov Doma starejših občanov Ilirska Bistrica 6.534.141 31.12.2023
Vzdrževalna dela na pehotnem strelišču Bač 4.100.000 2022-2023
Sanacija opuščenega odlagališča Globovnik 2.500.000 31.12.2023
Energetska sanacija dveh javnih stavb v lasti Občine Ilirska Bistrica 2.457.586 1.02.2023
Gradbena dela za dve krožišči in novo povezovalno cesto (Tankovska ) 2.319.446 realizirano
Sanacija ceste Podgrad - Ilirska Bistrica od km 2,192 do km 2,860 759.618 2022
Odprava posledic škode zaradi neurij s poplavami na objektih vodne infrastrukture decembra 2020 na območju Jadranskih rek z morjem (obnova nasipov, mostov, itd.) 650.000 2021-2022
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju Jadranskih rek z morjem (febr. 2019, nov. 2019) za leto 2021 581.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav november 2019 - Jadran 376.000 realizirano
Rekonstrukcija podvoza v Dobropolju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste na območju podvoza 314.817 2022
Obnova ceste Ilirska Bistrica - Novokračine od km 7,250 do 7,965 in izvedba pločnika med naseljema Trpčane in Kuteževo 206.214 realizirano
Sanacija poškodb, zaustavitev propadanja in zaščita ogroženega državnega spomenika Knežak - Domačija Knežak 162.282 2021-2022
Vzpostavitev objekta za potrebe izvajanja dejavnosti akvakulture (Namenjen lažji poizvodnji, izobraževanju obiskovalcev ter prodaji izdelkov) 83.000 20.05.2022
Obnova gradu Prem 51.260 2021-2022
Sofinanciranje projekta izgradnje območja za izven letališke pristanke 15.500 2021
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Jadran 12.350 realizirano
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ilirska Bistrica 2.895 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik 10,5 milijona
Izgradnja kolesarske povezave Robič-Kobarid-Most na Soči-Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska Bistrica-Jelšane, odsek Tolmin-Modrej 2.080.336
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 427.737
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Proizvodna linija razkužila COVID 19 - IRBIS d.o.o. 283.824
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 49.852
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih pogodba v pripravi (skupno 2.000.000 evrov za Slovenijo)

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.