Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Občini Ilirska Bistrica

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Sofinanciranje investicije »Izgradnja novega poslovno-proizvodno-skladiščnega objekta v Postojni in nakup opreme« podjetja PET PAK d.o.o. v sklopu udejanja koncepta zelenega in krožnega gospodarstva. 15 milijonov 31. 12. 2021
Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik 12,4 milijona 31.12.2022
Prizidek in telovadnica Osnovne šole Dragotina Ketteja 8.794.000 2022-2024
Sanacija opuščenega odlagališča Globovnik 2.500.000 31.12.2023
Gradbena dela za dve krožišči in novo povezovalno cesto (Tankovska ) 2.319.446 realizirano
Sanacija ceste Podgrad - Ilirska Bistrica od km 2,192 do km 2,860 759.618 2022
Odprava posledic škode zaradi neurij s poplavami na objektih vodne infrastrukture decembra 2020 na območju Jadranskih rek z morjem (obnova nasipov, mostov, itd.) 650.000 2021-2022
Sanacija-obj.vodne infrastr. Na območju Jadranskih rek z morjem (febr. 2019, nov. 2019) za leto 2021 581.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav november 2019 - Jadran 376.000 realizirano
Rekonstrukcija podvoza v Dobrem Polju pri Ilirski Bistrici in rekonstrukcija regionalne ceste na območju podvoza 314.817 2022
Obnova ceste Ilirska Bistrica - Novokračine od km 7,250 do 7,965 in izvedba pločnika med naseljema Trpčani in Kuteževo 206.214 realizirano
Sanacija poškodb, zaustavitev propadanja in zaščita ogroženega državnega spomenika Knežak - Domačija Knežak 162.282 2021-2022
Sanacija usada na državni cesti Prem - Obrov 75.173 realizirano
Obnova gradu Prem 51.260 2021-2022
Sofinanciranje projekta izgradnje območja za izvenletališke pristanke 15.500
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - Jadran 12.350 realizirano
Uvedba Krpan - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 8.256 30.09.2023
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ilirska Bistrica 2.895 december 2021
Vrednost vseh projektov 44,2 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik 10.511.871
Izgradnja kolesarske povezave Robič-Kobarid-Most na Soči-Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska Bistrica-Jelšane, odsek Tolmin-Modrej 2.080.336
COVID19 - Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 427.737
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Proizvodna linija razkužila COVID 19 - IRBIS d.o.o. 283.824
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 49.852
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih pogodba v pripravi (skupno 2.000.000 evrov za Slovenijo)
Vrednost vseh projektov 13,4 milijona

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.