Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik 23,1 milijona 31.12.2023
Izvedba nadvoza Rodik s povezovalnimi cestami 791.265 marec 2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 3 konzorcij Ajdovščina 719.758 30.09.2023
Izgradnja vrtca Materija 650.000 realizirano
Gradnja prostorov za obravnavo in namestitev migrantov na Policijski postaji za izravnalne ukrepe Koper 321.000 2022-2023
Energetska sanacija Tumove koče na Slavniku 188.472 31.12.2022
Ureditev Glinščice in levega pritoka 154.474 realizirano
Saridov potok in potok Ločica, sanacija vodotoka 126.159 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Sistem za Omejevanje Prenosa Okužb v Stavbah 198.162
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 140.000
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« 99.200

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.