Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Avtomatizacija, digitalizacija in dekarbonizacija operacij Steklarne Hrastnik z umestitvijo nove hibridne B - peči 37,7 milijona 30.6.2024
Sofinanciranje investicije »Širitev embalažnega programa« podjetja Steklarna Hrastnik d.o.o., rekonstrukcija peči za taljenje stekla in izgradnjo nove kisikove peči, nabava in montaža 3 novih steklarskih strojev ter celovito sanacijo ostalih inštalacij
30 milijonov zaključen
Nadomestna gradnja objekta za 150 uporabnikov v Domu starejših občanov Hrastnik 13,7 milijona december 2023
Ureditev infrastrukture Obrtno industrijske cona Steklarna - TKI Hrastnik


4.026.000 31.12.2022
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save 2.826.917 31.12.2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Ureditev regionalne ceste Trbovlje – Hrastnik (Rinaldo - Hrastnik) 969.681 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Razširitev in poglobitev podvoza do območja Dirmajerjev hrib 644.616 realizirano
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 444.900 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 444.900 30.09.2023
Sanacija plazu Marno zaradi neurje s poplavami leta 2020 144.922 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav decembra 2017 136.335 realizirano
Sanacija plazu na lokalni cesti Podkraj - Radeče 75.425 realizirano
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik (nakup knjižničnega gradiva) 25.212 2020–2021
Obnova Mlakarjevega stanovanja 22.244 2021-2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Hrastnik 2.207 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Infrastrukturna ureditev ekonomsko-poslovne infrastrukture regionalnega pomena, to je Obrtno industrijske cone Steklarna – TKI Hrastnik 2.475.000
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save 1.535.797
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 19.810

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.