Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja proge Ivančna Gorica-Grosuplje-Ljubljana -1.etapa (DPN) 545,6 milijona 2028-2031
Nadgradnja železniške postaje Grosuplje 25,2 milijona 2021-2022
Modernizacija Kočevske proge 3. faza 20,6 milijona realizirano
Sofinanciranje izgradnje in opremljanja proizvodnih obratov GA1 in GA2, Gabriel Aluminium 15,8 milijona 10.04.2024
Kolesarske povezave mesta Grosuplje z zalednimi naselji
8.865.594 2023
Novogradnja Policijske postaje Grosuplje v okviru občinskega centra 2.600.000 2022-2025
Rekonstukcija dela objekta Doma starejših občanov Grosuplje 1.124.336 31.12.2022
Dograditev regionalne ceste R3-646 Škofljica - Šmarje - Sap 1.121.494 2022
Ureditev potoka Bičje 939.734 31.12.2022
Obnova notranjosti Kulturnega doma Grosuplje 159.822 realizirano
Koščakov hrib – ureditev in revitalizacija 127.722 31.12.2022
Mestna knjižnica Grosuplje (nakup knjižničnega gradiva) 84.563 2020–2021
Tabor nad Cerovim, Turistično društvo Tabor - Št.Jurij, zamenjava kritine 19.380 2021-2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Grosuplje 978 realizirano

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Ureditev cest in kolesarskih poti v Grosuplju 1.451.990
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 298.772
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 120.451
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 69.613

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.