Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36,2 milijona 31.12.2023
Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem 1.785.353 31.3.2022
Novogradnja in posodobitev na prašičerejski kmetiji Vukanič 501.062 30.06.2023
Projekt Skrito Goričko: po neodkritih poteh Goričkega 163.220 15.02.2022
Zelena rezidenca - Obnova obrambnega stolpa “Štekl" in parka ter vzpostavitev "umetniške rezidence" 146.976 31.12.2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021 – 2023 88.393

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.