Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Savinje (neurje s poplavami april 2017, 2018, 2019) za leto 2021 1.795.000 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Gornji Grad 788.160 30.09.2023
Obnova kupole, zamenjava dotrajanih oken in beljenje fasade na katedrali sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu 129.927 2021-2022
Center starejših Gornji Grad - koncesija za 48 dodatnih postelj realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.