Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza 10,9 milijona 31.12.2023
Obnova ceste Grabonoš - Spodnji Ivanjci 6.810.050 v pripravi
Izgradnja športne dvorane ob osnovni šoli 4.771.000 2022-2023
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura 4.544.901 30.11.2023
goMURra - Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti 2.849.700 realizirano
Investicija v opremo in proizvodnjo mesnih izdelkov; upravičenec: Panvita, mesna industrija Radgona d.d. 1.865.274 30.06.2023
Rekonstrukcija visokovodnega nasipa v Gornji Radgoni 1.837.340 realizirano
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925 30.08.2023
Izgradnja krožišča v centru mesta Gornja Radgona 793.134 v pripravi
Izgradnja krožišča 581.324 2022
Kolesarske poti Gornja Radgona 1. faza 308.172 2022
Sanacija sanitarij in izgradnjo sanitarij za invalide na Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni 100.000 realizirano
Javni Zavod Knjižnica Gornja Radgona (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 62.388 2020–2021
Projekt Radgonski simbololi 54.836 31.08.2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Nadgradnja vodovodnega sistema 4.808.198
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri 3.635.921
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.840
Izgradnja kolesarskih poti Gornja Radgona, 1. faza 96.214
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.970

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.