Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja proge Lj. Šiška-Kamnik Graben - 1.etapa (DPN) 243,7 milijona v pripravi
Rekonstrukcija železniške postaje Domžale 15,1 milijona 2022-2023
Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj - 2. etapa 4.300.000 31.12.2025
Regionalna kolesarska povezava v občini Domžale

3.785.091 2022
Sofinanciranje nakupa novih strojev in modernizacija proizvodnega procesa, Plastenka d.o.o. 3.542.703 2024
Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem - Mala barja 1.968.133 realizirano
Preureditev jedilnice na Osnovni šoli Rodica 1.238.000 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Knjižnica Domžale (nakup knjižničnega gradiva) 121.809 2020–2021
Sanacija strehe na objektu Okrajnega državnega tožilstva Domžale in Okrajnega sodišča Domžale 4.000 2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Regionalna kolesarska povezava v Občini Domžale 1.758.416
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 580.447
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: PROIZVODNJA RAZKUŽIL 300.000
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Zaščitna oblačila VOSH za omilitev posledic COVID-19 270.496
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 55.063
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.900
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 9.697
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 pogodba v pripravi (skupno 8.200.000 evrov za Slovenijo)

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.