Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Dozidava objekta vrtca na Osnovni šoli Dolenjske Toplice 4.358.000 2022-2024
Rekonstrukcija regionalne ceste Vavta vas – Dolenjske Toplice – Podturn, od km 5,384 do km 6,224 z izgradnjo hodnika za pešce 704.455 2022
Gradnja nadomestnega mostu čez Črmošnjico v Podturnu 409.732 realizirano
Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski v Občini Dolenjske Toplice 58.800 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 240.743
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 199.203
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.996

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.