Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Občini Dolenjske Toplice

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Dozidava objekta vrtca na Osnovni šoli Dolenjske Toplice 4.358.000 2022-2024
Rekonstrukcija regionalne ceste Vavta vas – Dolenjske Toplice – Podturn, od km 5,384 do km 6,224 z izgradnjo hodnika za pešce 704.455 2022
Gradnja nadomestnega mostu čez Črmošnjico v Podturnu 409.732 realizirano
Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski v Občini Dolenjske Toplice 58.800 2021-2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 240.743
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 199.203
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.996

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.