Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem 1.785.353 31.3.2022
Ureditev kmetijsko-poslovne cone Dobrovnik - II. Faza 1.076.039 31.12.2022
Sanacija pregrade pri Bukovniškem jezeru 550.000 2022
Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava 477.030 2022
Projekt Inovativen koncept energetskih pristopov 63.527 30.06.2023

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Ureditev Kmetijsko – poslovne cone Dobrovnik 612.111
Kolesarsko omrežje Turnišče-Dobrovnik-Lendava 304.854

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.