Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (povečanje vrednosti projekta) 67,8 milijona 31.12.2023
Barjansko kolesarsko omrežje - Občina Dobrova-Polhov Gradec - faza 1 in 2 5.652.285 2023
Rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec - Dobrova 1.in 2. faza 2.108.212 realizirano
Gradbena dela za rekonstrukcijo ceste Polhov Gradec – Dobrova 3. in 4. faza 1.955.923 2023
Modernizacija ceste Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most) Briše od km 0,730 do km 2,556 1.335.838 v gradnji
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Sanacija plaz pri Osnovni šoli Polhov Gradec 287.713 realizirano
Projekt vodnega zajetja in vodnajka Polhograjske graščine 8.062 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Ureditev regionalne kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje« na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec 452.183
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj Inteligentnega UVC LED sistema z uporabo angularne iradiacije 200.000
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 37.800

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.