Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 11 konzorcij Celje 2.278.240 30.09.2023
Gradnja bivalne enote Zeleni gozd CUDV Dobrna 1.096.938 31.12.2022
Izgradnja regionalne kolesarske povezave odsek Velenje - Dobrna in odsek Velenje - Mozirje 1.040.574 2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Savinja 602.000 realizirano
Rekonstrukcija krožnega križišča v Dobrni na regionalni cesti odcep v Dobrno 589.157 realizirano
Projekt stanovanjskih skupin v CUDV Dobrna 542.018 julij 2022
Neurje s poplavami 2020 - 3.-6.avg 2020, plaz na občinski infrastrukturi, sanacija plazu 472.744 realizirano
Projekt stanovanjske skupine CUDV Dobrna 316.857 1.06.2022
Digitalizacija kulturne dediščine v občini Dobrna 149.915 30.09.2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin za mlajše od 65 let 433.175
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 70.000

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.