Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Divača-Sežana-državna meja 198,5 milijona 2024-2028
Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik 23,1 milijona 31.12.2023
Dozidava Osnovne šole Divača 3.550.000 2022-2024
Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 "Kras" 3.225.413 31.12.2022
Sanacija plazu »REBERNICE-I« na cesti Razdrto – Manče 829.215 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 3 konzorcij Ajdovščina 719.758 30.09.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju Jadranskih rek z morjem (febr. 2019, nov. 2019) za leto 2021 581.000 realizirano
Nakup zemljišča za potrebe zavoda Dom na Krasu 146.000 realizirano
Obnova domačije Škocjan 7 v Divači 55.570 2021-2022
Obnova cerkve sv. Kancijana na Barki v župniji Vreme 15.756 2021-2022
Restavriranje fasade cerkve sv. Helene v Gradišču pri Divači 10.731 2021-2022
Sanacija podzemnega zbiralnika kapnice ob objektu Matavun 8 v Divači 8.361 2021-2022
Sanacija stropa v glavni ladji cerkve Sv. Kancijana v župniji Divača 3.106 2021-2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Izgradnja kolesarske povezave Robič-Kobarid-Most na Soči-Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska Bistrica-Jelšane, odsek Tolmin-Modrej 2.080.336

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.