Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Ureditev ceste Poljana–Štriker (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190) 6.294.359 30.08.2022
Rekonstrukcija ceste Mežica -Črna na Koroškem od km 5.050 do km 10.900 5.353.403 realizirano
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Meže 3.791.797 2022
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Gradnja bivalne enote v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem: 2.920.000 december 2023
Sanacija Zgornje mežiške doline za leto 2021 2.500.000 realizirano
Rekonstrukcija Osnovne šole Črna na Koroškem 936.380 2022-2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Sanacija mostu Pravhart zaradi neurje s poplavami oktobra 2018 460.753 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Drava 452.100 realizirano
Energetska sanacija Doma na Smrekovcu 360.321 31.12.2022
Sanacija plazov po poplavah na lokalnih cestah v Občini Črna na Koroškem 340.000 30.11.2022
Nakup zemljišča za potrebe Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
327.000 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav aprila 2017 137.000 realizirano
Neurje s poplavami 2018 (okt), plazovi na občinski infrastrukturi, sanacija plazu 94.405 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Zagotovitev prostorskih pogojev za kakovostno bivanje uporabnikov s težjimi in težkimi ter kombiniranimi motnjami, na lokacijah v okviru občin Dravograd, Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi, Muta, Mežica in Ravne na Koroškem za 70 uporabnikov 3.843.481
Projekt deinstitucionalizacije Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem 1.916.738
Sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin za mlajše od 65 let 221.601
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 69.874
Sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin za mlajše od 65 let pogodba v pripravi (skupno 5.540.021 evrov za Slovenijo)

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.