Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura 4.544.901 30.11.2023
Novogradnja vrtca na Srednji Bistrici 2.200.000 2022-2024
Nakup objekta in vzpostavitev nove enote v domu starejših občanov Rakičan, enota Črešnovci 1.969.000 december 2022
Kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci 1.262.901 v pripravi
Južna kolesarska povezava v Občini Beltinci in Občini Črenšovci 1.079.656 v izvajanju
Ureditev sobe za kulturne vsebine v Občini Črenšovci 25.261 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Zamenjava dotrajane lesene konstrukcije za zvonove z novo v cerkvi v Črenšovcih 7.024 2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 245.430

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.