Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Kolesarska povezava Lenart - Sv. Trojica - Cerkvenjak - Vitomarci - Trnovska vas 4.345.703 2023
Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki - Počehova 2.638.236 31.12.2023
Preplastitev vozišča na cesti Sv. Jurij ob Ščavnici-Cerkvenjak, od km 2,611 do 5,050 921.422 2022
Celovita energetska prenova stavbe Osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci 540.098 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 208.222

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah..