Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Popotresna obnova - potres 2004 (obdobje 2020-2022) 6.900.000 30.12.2022
Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša - Želin (5.odsek) 1.193.936 2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Cerkno
881.895 30.09.2023
Sanacija zidu in obnova ceste »Dolenji Novaki« na cesti Novaki-Cerkno od km 4,750 do km 4,880 487.416 2022
Izvedba podpornih zidov na lokalne ceste Likarica - Rebro - Godovič zaradi popolne zapore državne ceste 350.244 realizirano
Sanacija usada na cesti Pečnik (Marof) - Žiri na km 3,800 337.695 realizirano
Projekt dviga kompetenc vodilne turistične destinacije Cerkno 111.750 30.06.2022
Menjava strešne kritine na cerkvi sv. Katarine v Otaležu v župniji Cerkno 25.085 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Restavriranje glavnega oltarja v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Šebreljah v župniji Cerkno 14.009 2021-2022
Menjava strešne kritine na cerkvi sv. Lenarta Bukovo v župniji Cerkno 8.601 2021-2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 2022 3.926

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.