Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Sofinanciranje širitve dejavnosti (nakup zemljišča in gradnja novega objekta na lokaciji Brnik), ELAPHE - Domovanje inovacij 36,1 milijona 2024
Nakup dveh patruljno izvidniških helikopterjev 22 milijonov 2023
Nakup večnamenskega transportnega helikopterja AW169 15 milijonov prevzem 22.03.2022, ostalo do 2024
Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 1. sklop 14,6 milijona 31.12.2023
Izvedba energetskega pogodbeništva v vojašnici Boštjana Kekca v Bohinjski Beli in letalski bazi Brnik 1.400.000 2022-2023
Preureditev križišča Cerklje na Gorenjskem 600.009 realizirano
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 214.200 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 214.200 30.09.2023
Restavriranje stranskih oltarjev sv. Jožeta in Sv. Vincencija Fererskega v cerkvi Marijinega oznanjenja v Občini Cerklje na Gorenjskem 40.000 2021-2022
Dom Taber - koncesija za 48 dodatnih postelj 31.12.2023

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save 6.132.320

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.