Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Prestavitev regionalne ceste Solkan-Gonjače (mimo naselja Kojsko) – 2.Faza - 2.etapa 2.558.007 2022
Prva faza prestavitve regionalne ceste Solkan-Gonjače z izgradnjo krožišča Kojsko v km 9,700 1.698.530 realizirano
Prva etapa 2. faze prestavitve regionalne ceste Solkan - Gonjače z izgradnjo križišča za vas Brestje 1.555.888 v gradnji
Nova enota vrtca Dobrovo 1.420.000 2023-2024
Kolesarska povezava Nova Gorica-Italija-Vipolže-Dobrovo 1.325.599 2023
Ureditev vinske kleti in prostorov za trženje, Posestvo Mihar, Neblo v Goriških Brdih 1.076.548 realizirano
Ureditev nove poslovne cone Dobrovo 923.615 31.12.2021
Ureditev ceste Gonjače - Dobrovo od km 4,000 do km 4,620 skozi Dobrovo 873.800 2022
Gradnja vinske kleti z nastanitvijo; upravičenec: Stojan Ščurek 828.769 30.06.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Brda
304.900 30.09.2023
Obnova Gradu Dobrovo 198.330 2021-2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Kolesarska povezava Nova Gorica-(Italija)-Vipolže-Dobrovo 1.060.480
Ureditev poslovne cone na Dobrovem 580.507

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.