Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Popotresna obnova - potres 2004 (obdobje 2020-2022) 6.900.000 30.12.2022
Izgradnja športne dvorane v Bovcu 6.574.000 2022-2023
Dom starejših občanov Nova Gorica: gradnja enote v Bovcu 6.153.000 december 2023
Rekonstrukcija ceste Predel - Bovec od km 4.400 do km 6.500 4.712.912 realizirano
Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste Predel - Bovec od km 11,448 do km 12,464 3.795.666 2023
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku 3.689.250 30.11.2022
Kolesarska povezava Bovec - Čezsoča 1.913.859 2022
Ojačitev regionalne ceste Žaga-Kobarid od km 2,938 do km 4,798 571.547 realizirano
Nakup kmetijske mehanizacije 223.771 30.06.2025
Digitalno inoviranje kulturne dediščine v Dolini Soče 167.520 30.06.2022
Obnova strehe na Matevževi domačiji v Trenti 20.981 2021-2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Bovec 14.720 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec do Čezsoče 1.216.461
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 140.000

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.