Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli 8.055.378 31.12.2023
Vrtec in telovadnica z garažo Osnovne šole Bistrica ob Sotli 5.100.000 2022-2024
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 12 konzorcij Šmarje pri Jelšah 2.989.320 30.09.2023
Neurje s poplavami 2019 - 22.junij 2019, plaz na občinski infrastrukturi 37.427 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.