Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36,2 milijona 31.12.2023
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura 4.544.901 30.11.2023
Investicija v postavitev plastenjakov za hidroponsko pridelavo jagod in zelišč 1.791.204 30.06.2025
Južna kolesarska povezava v Občini Beltinci in Občini Črenšovci 1.079.656 v izvajanju
Izgradnja dveh proizvodno skladiščnih objektov ter nakup tehnološke opreme 399.990 31.12.2021
Rekonstrukcija in prizidava vrtca Beltinci 324.000 2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in Črenšovci 543.181
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Oprema - Razvoj skupine izdelkov za dezinfekcijo z inovativno alternativno kompleksno sestavo za poklicno uporabo v medicini 299.887

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.