Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Ureditev regionalne ceste R2-438, odsek 1307 Trate – Gornja Radgona od km 0,000 do km 6,140 - od mejnega prehoda v naselju Trate skozi naselja Vratja vas, Podgorje, Stogovci in Žiberci. 11,6 milijona v pripravi
Nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza 10,9 milijona 31.12.2023
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura 4.544.901 30.11.2023
Ureditev ceste R2-438/1307 Žepovci-Črnci, od km 6+211 do km 8+818 z ureditvijo kolesarske povezave v občinah Apače in Gornja Radgona 4.000.000 2022-2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925 30.08.2023
Nov vrtec Stogovci 1.229.000 2023-2024
Obnova vtočnega objekta na 11-mlinskem kanalu 502.682 2021-2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Apače 11.064 realizirano
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Kulturnega doma Apače 8.000 realizirano
Nakup opreme za Knjižnico Gornja Radgona 827 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Kolesarska povezava med naselji in sosednjimi občinami ob državni cesti R2-438/1307 od naselja Črnci do naselja Vratja Vas - 1. faza 241.208
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 150.000
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 131.756

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.