Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne Občine Koper in Občine Ankaran 15,8 milijona 31.11.2023
Pridobitev I-STORMS spletnega orodja – Integrirane strategije upravljanja z viharji na morju 1.400.000 realizirano
Nabava radiološke informacijske podpore RIS/PACS za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra 1.162.416 december 2022
Prenova bolnišnične lekarne v Ortopedska bolnišnica Valdoltra 994.758 december 2022
Ureditev priključka Železniška ceste na državni cesti Škofije – Lazaret 674.122 2022
Odprava posledic škode zaradi neurij s poplavami na objektih vodne infrastrukture decembra 2020 na območju Jadranskih rek z morjem (obnova nasipov, mostov, itd.) 650.000 2021-2022
Nakup medicinske opreme za COVID-19 za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra 361.785 realizirano
Sanacija 12 bungalovov v počitniškem naselju Debeli Rtič 169.500 31.10.2022
Sanacija kanalizacije, meteorne vode in razvoda hladne sanitarne vode v počitniškem naselju Debeli Rtič 128.000 31.10.2022
Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za Ortopedsko bolnišnico Valdoltra 20.613 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje odpadne vode na področju Mestne občine Koper in občine Ankaran (aglomeracija Škofije, Hrvatini in Bertoki) 7.278.501

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.