Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Novogradnja (nadomestna gradnja) doma starejših občanov v Kresnicah 12,5 milijona 30.06.2023
Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk 6.372.058 31.12.2023
Ureditev povirnega dela hudournika Grajšček na vplivnem območju plazu Slano Blato 4.630.805 realizirano
Novogradnja objekta Policijske postaje Ajdovščina 3.400.000 2022-2024
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini 3.337.144 31.12.2023
Gradnja gimnastične dvorane v Osnovni šoli Danila Lokarja 2.089.000 2023-2024
Posodobitev pšeničnega mlina, upravičenci: Mlinotest živilska industrija d.d. 1.488.888 30.06.2023
Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec 1.335.594 2023
Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina - Mirce/Pod Fructalom 1.200.000 31.12.2022
Celovita energetska sanacija stavb Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina 1.097.213 1.10.2022
Gradnja krožišča na Colu 874.774 v fazi projektiranja
Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije - revitalizacija območja starega mestnega jedra in oživljanje propadajoče stavbe ter ohranjanje etnološke dediščine pekarstva in mlinarstva na območju Vipavske doline 741.167 31.12.2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 3 konzorcij Ajdovščina 719.758 30.09.2023
Dom starejših občanov: Hiša dobre volje Ajdovščina, dnevno varstvo 676.000 december 2022
Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina-Pod železnico 3
645.060 31.12.2022
Sanacija obcestnih brežin in zalednega pobočja na cesti Ajdovščina – Predmeja od km 10.655 do 10.885 in od 11.000 do 11.115 640.051 realizirano
Obnova domačije na Planini v Občini Ajdovščina 200.000 2021-2022
Obnova fasade na sodni stavbi na Gregorčičevi 28, Ajdovščina 100.000 2023-2024
Ureditev pritoka Jovščka v Lokavcu 87.636 realizirano
Rekonstrukcija mostu čez Potok v Podkraju 81.819 realizirano
Sanacija ceste Vipava-Ajdovščina od km 6.490 do km 6.900 80.819 realizirano
Lavričeva knjižnica Ajdovščina (nakup knjižničnega gradiva) 61.536 2020–2021
Obnova vzhodnega obzidja Kastra 24.418 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk 3.067.902
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 811.342
Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v Poslovni coni Ajdovščina – Mirce 554.247
Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec 533.811
Spodbude za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 279.242
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Centralni in integrirani dezinfekcijski sistem 200.000
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 37.800
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 25.232
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo pogodba v pripravi (skupno 93 milijonov evrov za Slovenijo)

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.