Skoči do osrednje vsebine

Zaščitna maska CLEANAIR 10300

 • Kategorija

  Zaščitna oprema

 • Slika
 • Opis izdelka (tip/oznaka)

  10300, EN 149:2001+A1:2009, FFP2 NR D, CE 2729, Made in China, EAN (241)00001016(37)20

 • Proizvajalec

  Eleco S.r.l., Via Verdi 11, 24121 Bergamo, Italia

 • Dobavitelj

  Univet S.r.l, Via Verdi 11, 24121 Bergamo, Italia

 • Distributer

  Mega d.o.o., Sermin 71E, 6000 Koper, Slovenija

 • Vrsta tveganja
  Zdravstveno tveganje / drugo
 • Država porekla

  Kitajska

 • Opis nevarnosti

  Ob kontroli izpolnjevanja predpisanih zahtev s preskušanjem zaščitne maske je bilo ugotovljeno, da je skupna filtracijska učinkovitost nezadostna (izmerjene vrednosti: do 72%). Zaradi tega proizvod ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, kar ima lahko za posledico, da uporabnik, v kombinaciji z drugimi priporočenimi ukrepi, morda ne bo ustrezno zaščiten. Proizvod ne izpolnjuje zahtev Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS in točke 7.9.1 standarda SIST EN 149:2001+A1:2009.

 • Ukrep

  Distributer je v Sloveniji prostovoljno umaknil prodajo proizvoda in o umiku obvestil znane kupce.

 • Priporočila uporabniku

  Končni uporabnik naj ne uporablja maske. Lahko jo vrne v prodajalno, kjer jo je kupil in zahteva vračilo kupnine.