Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Začasna sanacija puščanja na 2-1/2" TD liniji za ventilom

17. 09. 2020

1

Začasna sanacija puščanja na 21/2colski TD liniji za ventilom EX-20517

Denivelacija nivoja SFP v okviru POA 20-01

17. 09. 2020

1

Izvedba spremembe 1028-SF-L (relokacija SFP skimmer čistilne glave in namestitev SFP AC podpor na robu SFP).

Zamenjava 10" izolacijskih FP ventilov v TB zgradbi

14. 09. 2020

1

Alternativno vzdrževanje tlaka v FP sistemu v času zamenjave FP ventilov v TB zgradbi.

Postavitev Alternative Cooling konfiguracije v FHB ter izvedba tlačnega in funkcionalnega testa v okviru spremembe 1028-SF-L

31. 08. 2020

1

Postavitev Alternative Cooling konfiguracije v FHB ter izvedba tlačnega in funkcionalnega testa v okviru spremembe 1028-SF-L.

Videonadzor vrat J-15

18. 08. 2020

1

Zagotovitev videonadzora vrat J15 zaradi izvedbe mod. 1028-SF-L

Začasna odstranitev stebra javne razsvetljave 18.1

16. 07. 2020

1

Omogočiti izvedbo cevne instalacije za potrebe izgradnje operativnega podpornega centra.

Prezračevanje prostora hladilne in tesnilne vode CW 102 črpalk

01. 07. 2020

2

Pri spremembi prezračevanja prostora hladilne in tesnilne vode CW102 črpalk (ZKP 2018-610) gre za posege na sistemu obtočne hladilne vode, in sicer za odstranitev ventilatorja VA734FAN-001 z njegovo opremo in preusmeritev pretočne poti pomožnega ventilatorja VA731FAN-001 iz prostora strojne delavnice (CWI01) v prostor sistema za podmazovanje/hlajenje in tesnjenje CW102 črpalk (CWI08). S tem in s pomočjo dodatnega temperaturnega zaznavala, ki bo priključen na mimiko PIS se bo izboljšala regulacija temperature prostora CWI08 in sistema tesnilne vode za črpalke CW102, ki se nahaja v tem prostoru. Gre za spremembe na ne-varnostnih sistemih, spremenijo pa se USAR poglavje 9.6.4.2.3 in slika Fig. 9.4-22. Prav tako bo potrebno spremeniti postopke SOP-3.2.503, SOP-3.2.651 in PMM-4.100.
Priključno mesto na FP sistem za mobilno črpalko

01. 07. 2020

2

V primeru nedelovanja ene FP črpalke za več kot 7 dni je potrebno v skladu s Tehničnimi specifikacijami (LCO 3.7.11.1 Akcija a) zagotoviti nadomestno črpalko. V okviru ZKP 2019-702 bo NEK priključila črpalko HS450 na FP sistem. S to spremembo vplivamo na USAR načrt 9.3-5 rev 25. Sprememba izboljša jedrsko varnost, saj bodo s to spremembo popolnoma izpolnjene zahteve TS LCO 3.7.11.1, saj se doda alternativna FP črpalka.
Začasna priključitev NN gradbiščnega priključka za BB2

24. 06. 2020

1

Zagotoviti začasno napajanje za potrebe varjenja rezervoarjev v BB2.

Zamenjava črpalke

23. 06. 2020

1

Zamenjava črpalke WT025-001 in panela EE106PNLT907.

Vgradnja EMI supresorjev na kontaktorje za RM01, RM11 in RM12

22. 06. 2020

1

Vgradnja EMI supresorjev na kontaktorje za RM01, RM11 in RM12.

Izpiranje vročega delca ob ventilu 11541

18. 06. 2020

1

Izpiranja vročega delca ob ventilu 11541

Začasna odstranitev stebra javne razsvetljave 19.1

16. 06. 2020

1

Omogočiti izvedbo cevne instalacije za potrebe izgradnje operativnega podpornega centra.

Umiritev delovanja ventila FCV552 (ZKP 2020-866)

02. 06. 2020

1

Umiritev delovanja ventila FCV552.

Sanacija puščanja na ventilu 55657 z objemno posodo

27. 05. 2020

1

Sanacija puščanja na ohišju ventila 55657.

Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB025

26. 05. 2020

1

Ohlajanje zraka v prostorih IB024 in IB025.

Zamenjava kontrolnih panelov

18. 05. 2020

1

Zamenjava kontrolnih panelov pršilnih sistemov za oglene filtre: VA181PLM-01A (FCV7485D), VA181PLM-01B (FCV7485E), VA441PLM-01A (FCV7485F), VA441PLM-01A (FCV7485G).

Odzračevanje SOB črpalke

29. 04. 2020

1

Odzračevanje SOB črpalke preko 60147 ventila in omogočanje zalivanja SOB črpalke preko BOP/EOP črpalke.

Odstranitev SARO-002 in SARO-003 iz linije za dogrevanje

20. 03. 2020

1

Odstranitev SARO-002 in SARO-003 iz linije za dogrevanje.

Vgradnja ventilov za prepihovanje FE1094

17. 03. 2020

2

Namen merilne zanke F1094 je merjenje pretoka plinov pri odplinjevanju rezervoarja za regulacijo prostornine. Indikacija pretoka in alarm je na lokalnem panelu v pomožni zgradbi in na PIS-u. Merilno zanko sestavljajo 4 elementi. Element FE1094 vsebuje senzor in je edina komponenta izpostavljena kondenzu v ceveh. Med obratovanjem odplinjevanja rezervoarja za regulacijo prostornine s sistemom obdelave odpadnih plinov lahko pride do zalitja tipala komponente FM1094 ali pa do kondenzacije vlage v samem FE1094. Za namen odstranjevanja vlage iz FE1094 se vgradita dva drenažna ventila pri samem FE za izpihovanje z dušikom. Vgradnja dveh novih ventilov za prepihovanje ne spreminja nobene projektne funkcije sistemom obdelave odpadnih plinov.