Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Poenotenje nastavitvenih vrednosti alarmov R-31 (N-16) in R-32 (N16) ter popravek tipkarske napake

11. 10. 2021

2

Sprememba opisuje popravek vrednosti alarmnih nivojev T2 monitorjev R-31 (N-16) in R-32 (N-16) navedenih v USAR tabeli 11.4-3 z dovoljenim puščanjem uparjalnika 0,57 m3/dan, kot je navedeno v TS LCO 3.4.6.2.c. Trenutna navedena vrednost alarmnega nivoja T2 za R-31 in R-32 je 39 l/h, pravilna vrednost glede na zahtevo v TS LCO 3.4.6.2.c pa je 24 l/h.

Revizija 5 programa TD-2R

11. 10. 2021

2

Sprememba obravnava revizijo programa TD-2R: Program nadzora glave reaktorske posode in BMI penetracij, ki posledično vpliva na spremembo USAR podpoglavja 18.2.5 (pokanje komponent sestavljenih iz nikljevih zlitin, ki tvorijo tlačno mejo primarnega sistema, ter izguba materiala teh komponent zaradi korozije z borno kislino). V USAR se spremeni revizija ASME standarda, ki ga NEK uporablja za razširjene inšpekcijske preglede. Zahteva za spremembo izhaja iz 10 CFR 50.55a.

Sprememba USAR sekcije 13.1 zaradi spremembe notranje organizacije v TO.RZ in ING.MOD

11. 10. 2021

2

Predlogi sprememb USAR Sekcije 13.1 izhajajo iz načrtovanih sprememb interne organizacije oddelkov TO.RZ in ING.MOD, ki so v pripravi in se bodo vključil v naslednjo revizijo postopka ADP-1.0.001 (predvidoma v začetku leta 2022).

Odstranitev temperaturnih stikal za zagon radiator fanov DG1 in DG2

11. 10. 2021

2

Predlaga se odstranitev temperaturnih stikal 1TS46A in B, 1TS47A in B, 2TS46A in B, 2TS47A in B za vklop ventilatorjev hladilne vode DG904FAN-01 (02)A(B) na hladilnem sistemu DG1 in DG2. S tem bi se poenotila logika delovanja hladilnega sistema z DG3.

Izklop pomožnih kontaktov za alarmiranje na SPARE instalacijskih odklopnikih v omarah EE106PNLG938 in EE106PNLG939

07. 10. 2021

1

Poenotenje konfiguracije  SPARE instalacijskih odklopnikov v omarah EE106PNLG938 in EE106PNLG939

Začasna sanacija puščanja na 1-1/2" TD liniji za ventilom EX-20523

30. 09. 2021

1

Začasna sanacija puščanja cevi na kolenu  za ventilom 20523.

Pripravljalna dela vključujoč betoniranje armiranobetonske plošče in sten zgradbe suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva

30. 09. 2021

1

Pripravljalna gradbena dela spremembe 1217-AB-L.

Začasno napajanje čistilca mazalnega olja

24. 09. 2021

1

Začasno napajanje čistilca mazalnega olja zaradi izklopa  transformatorske postaje TP6.

Začasno napajanje MCC311

24. 09. 2021

1

Začasno napajanje MCC311 zaradi izklopa transformatorske postaje TP6.

NEK dolgoročno obratovanje

02. 09. 2021

2

S spremembo želi NEK opisati aktivnosti, ki so potrebne za zagotovitev dolgoročnega varnega obratovanja elektrarne po izteku življenjske dobe 40 let, ki je upoštevana v licenčnih pogojih, projektnih omejitvah in varnostnih standardih. Poleg tega NEK v okviru te spremembe tudi določa odgovornosti v elektrarni za implementacijo Programa dolgoročnega obratovanja (Long Term Operation (LTO) Program) kot stalne aktivnosti. NEK LTO program je v splošnem sestavljen iz več NEK-ovih programov, postopkov in aktivnosti, ki naj bi zagotavljali delovanje vseh zahtevanih varnostnih funkcij sistemov, struktur in komponent (SSK). Sprememba bo pripomogla k zagotovitvi varnega dolgoročnega obratovanja elektrarne tudi po izteku njene projektno predvidene življenjske dobe.

Alternativni način vzdrževanja tlaka protipožarnega sistema v času zamenjave ventila 29102 in kontrolnega panela Jockey črpalke FP105PMP-001

30. 08. 2021

1

Zagotoviti alternativni način vzdrževanja tlaka protipožarnega sistema v času zamenjave kontrolnega panela FP105PMP-001.

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31. 12. 2020

16. 08. 2021

2

Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2020. NEK je v letu 2019 začel poročati o stanju RAO v novem formatu, ki je bolj pregleden in lažje preverljiv od sedaj poročanega.

Usklajenost NEK z varnostnimi standardi MAAE

21. 07. 2021

2

Sprememba zajema dopolnitev opisa skladnosti s slovensko zakonodajo v USAR-ju (poglavji 3.1 in 3.1.3), kjer se dopiše, da je slovenska zakonodaja pripravljena tudi na osnovi MAAE (in drugih) standardov. Sprememba ne vpliva na projekt elektrarne.

Sprememba ZM TZ-13-42 Vgradnja dodatne tipke v MCR za odpiranje vrat P-12A v trajno spremembo

13. 07. 2021

1

Trajna namestitev  dodatne tipke za vstop v MCR na mestu vodje izmene.

NEK “Maintenance rule program description”

15. 06. 2021

2

Sprememba obravnava razširitev 18. poglavja USAR. Dodano je podpoglavje 18.4, ki vsebuje opis Maintenance Rule programa. NEK Maintenance Rule (MR) Program zagotavlja, da strukture, sistemi in komponente (SSC) znotraj obsega tega programa ostajajo zanesljivi in sposobni izpolniti svoje predvidene funkcije. Program tudi zagotavlja postopke za ocenjevanje in obvladovanje potencialnega povečanja tveganja, ki bi lahko nastalo zaradi predlaganih vzdrževalnih aktivnosti. Za prikaz uspešnosti MR programa so vzpostavljena merila uspešnosti na nivoju elektrarne, sistemov, prog in komponent. Merila uspešnosti so jasna, merljiva in tehnično ustrezna.

Začasna priključitev NN gradbiščnega priključka za BB2

15. 06. 2021

1

Zagotovitev začasnega napajanja NN gradbiščnega priključka za BB2.

Opis AESP-3.11 (Alternative Equipment Support Procedures) in EOP-3.5 ECA-1.3 (LOCA with oniy DEC equipment available) v USAR

04. 06. 2021

2

Sprememba zajema opis AESP postopkov v USAR in dopolnitev seznama EOP postopkov z novim postopkom ECA-1.3. Sami postopki AESP in ECA-1.3 določajo upravljanje AE in DEC opreme, ki je bila že predhodno vgrajena preko ločenih sprememb po odobritvi URSJV. AE obsega mobilno opremo, DEC pa opremo namenjeno za obvladovanje razširjenih projektnih nesreč.

Posodobitev USAR zaradi razširitve Krka d. d. v Krškem (Projekt Sinteza)

04. 06. 2021

2

Sprememba zajema opis tovarne Krka v Krškem, ki obsega že obravnavani objekt Sinteza 1 in naknadne spremembe zaradi izgradnje skladišča nevarnih kemikalij in Sinteze 2. Krka je izdelala Oceno tveganja/ogroženosti, ki vsebuje analizo obratovalnih in nezgodnih razmer vseh nevarnih kemikalij na lokaciji Krke Krško. Obravnavane so npr. nezgode z razlitjem/izpustom nevarne kemikalije, požarom oz. eksplozijo in izrednimi dogodki s poplavo ali neurjem in določene najnevarnejše snovi po lastnostih oz. količini izpusta. Analiza je pokazala, da nobena nezgoda z izpustom ne predstavlja tveganja za osebje NEK v komandni sobi ali objekte NEK, zaradi oddaljenosti pa so učinki požarov in eksplozij zanemarljivi. Sporazum med Krko in NEK določa zahtevo za zgodnje obveščanje NEK v primeru izrednih dogodkov ali spremembe nabora oz. maksimalne količine nevarnih kemikalij v objektu Krka.

Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB025

03. 06. 2021

1

Hlajenje zraka v prostorih IB024  in IB025 zaradi visoke  temperature okolice, ki presegajo v projektu predvidene  vrednosti (34° C).

Sprememba upravljanja črpalk hladilne vode generatorja

25. 05. 2021

1

Odprava ponavljajočih se težav pri zaustavitvi Sistema hladilne vode generatorja.