Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2020

23. 12. 2020

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
Testiranje PAR plošč pri povišani temperaturi

23. 12. 2020

2

Pasivni sistem avtokatalitičnih plošč za sežig vodika (PAR) je bil nameščen v NEK leta 2013. Funkcionalnost PAR plošč se v skladu z nadzornimi zahtevami tehničnih specifikacij preverja s testiranji, na vsakih 18 mesecev pred začetkom novega gorivnega cikla. Že od samega začetka izvajanja preverjanja PAR plošč leta 2015 ima NEK težave pri testiranju PAR plošč pri sobni temperaturi. Pasivni sistem avtokatalitičnih plošč za sežig vodika (PAR) je bil nameščen v NEK leta 2013. Funkcionalnost PAR plošč se v skladu z nadzornimi zahtevami tehničnih specifikacij preverja s testiranji, na vsakih 18 mesecev pred začetkom novega gorivnega cikla. Spremenjena bo testna naprava za izvajanje testa PAR plošč na povišani temperaturi do 50 °C ter nov testni postopek. Celotna testna naprava se nastavi na določeno temperaturo s pomočjo segretega stisnjenega zraka. Povprečna temperatura testnega plina se meri z dvema termočlenoma, nameščenima nad grelnim blokom. Tudi PAR plošča se pred samo izvedbo testa segreje na testno temperaturo. Temperatura testiranja PAR plošč je navedena v USAR 6.2.5.4 in 20.2.1.3. in je predmet predlagane spremembe.
Vgradnja prirobničnih spojev na CY cevovodu za BD HEX

23. 12. 2020

2

Za potrebe vzdrževanja cevnih snopov toplotnih izmenjevalcev sistema za kaluženje uparjalnikov (BD), se vgradijo prirobnični spoji na cevovodih kondenzatnega sistema (CY), ki potekata pred BD izmenjevalnikoma,. Ta sprememba bo omogočala začasno odstranitev delov CY cevi v primeru manipulacije s cevnim snopom BD toplotnega izmenjevalnika. Omenjena manipulacija se trenutno izvaja vsak drugi remont. Predlagana izboljšava bi preprečila morebitne nesreče pri delu ali poškodbo opreme.
Dolivanje olja v rezervoar spodnjega ležaja motorja RCPCP02-MTR pri polni moči reaktorja

21. 12. 2020

1

Dolivanje olja v rezervoar spodnjega ležaja motorja RCPCP02-MTR pri polni moči reaktorja

Začasno napajanje gradbišča za potrebe izgradnje operativnega podpornega centra

19. 12. 2020

1

Zagotoviti električno napajanje za gradbišče za potrebe izgradnje operativno podpornega centra.

Razbremenitev glavnega operaterja z odpiranjem vrat P12A

15. 12. 2020

1

Vgradnja dodatne tipke v MCR za odpiranje vrat P-12A.

1259-CY-L Vgradnja magnetnih struktur v kondenzator

02. 12. 2020

2

S spremembo se v kondenzator namestijo magnetne strukture (MSRD), ki zagotavljajo čiščenje vode v kondenzatnem sistemu (CY). MRSD so namenjene odstranjevanju magnetnega materiala, ki nastaja med obratovalnim ciklom, in s tem zmanjšanju vnosa tega materiala v uparjalnike. V vsakem kondenzatorju bo nameščenih 10 MSRD-jev.
PSR2 akcija 1.1-45 - Dopolnitev poglavja 7.4

23. 11. 2020

2

Sprememba izhaja iz PSR2 akcije 1.1-45 Safe Shutdown Systems (SSS) Qualification to Postulated Iniating Events (PIE) and Safe Shutdown Earthquake. Ta je zahtevala, da se opravi analiza, ki preveri in potrdi, da lahko zaustavitveni sistemi (SSS) privedejo elektrarno v varno stanje ob vseh predpostavljenih dogodkih vključno s potresom. NEK je pripravila podrobno analizo NEK ESD-TR-06/20 "NEK Safe Shutdown after earthquake analysis", ki predpostavi, da so SSS, ki niso seizmično kvalificirani, neoperabilni ter pokaže, da se elektrarna lahko privede v varno stanje brez da se presežejo varnostne meje.
Izboljšanje in poenostavitev otočnega napajanja LR NEK iz TEB

19. 11. 2020

2

Sprememba Izboljšanje in poenostavitev otočnega napajanja LR NEK iz TEB zajema izboljšave v sistemu napajanja lastne rabe NEK iz TE Brestanica. Predvideva zamenjavo obstoječega ločilnika Q92 v prečni zvezi med 100 kV poljema Bresanica NEK (EA12) in lastne rabe NEK (EA11) v RTP Krško z implementacijo prostozračne izvedbe prečne zveze med poljema z elementi: ločilnik, odklopnik, tokovni merilni transformator in ločilnik.
Antena za radijske zveze NEK v BB1 - TPC

18. 11. 2020

1

ZM - zagotovitev signala radijskih zvez v BB1-TPC z namestitvijo antene za radijske zveze NEK v BB1-TPC.

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2019

16. 11. 2020

2

Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2019. NEK je začel poročati o stanju RAO v novem formatu, ki je bolj pregleden in lažje preverljiv od sedaj poročanega.
Začasna odstranitev opreme prezračevanja za izvedbo instalacije

13. 11. 2020

1

Začasna odstranitev prezračevalnih kanalov in opreme za potrebe spremembe 1007-XI-L.

Trajna sanacija Turbine Cross Under cevovoda

10. 11. 2020

1

Trajna sanacija Turbine Cross Under cevovoda.

Izvedba inštalacijskih del okoli bazena za izrabljeno gorivo v okviru spremembe 1028-SF-L

04. 11. 2020

1

Vgradnja razpršilnega obroča okoli bazena za izrabljeno gorivo v okviru spremembe 1028-SF-L

Odstranitev solenoidnega ventila na recirkualcijski liniji FP črpalke za izpiranje

30. 10. 2020

2

Obratovanje črpalke za izpiranje FP104PMP-001 brez recirkulacijskega pretoka, ki zagotavlja minimalni pretok, ima za posledico poškodbo same črpalke. Da se prepreči zapiranje solenoidnega ventila 29113 zaradi izgube DC napajanja ali drugega razloga, se izvede odstranitev solenoidnega ventila 29113. Omenjeni ventil se zamenja z 1 1/2" cevjo. Z izvedbo spremembe 1223-FP-L "Odzračevanje FP črpalk" (izvedena v letu 2017) ventil 29113 ni več potreben, ker se je recirkulacijska linija z ventilom 29113 prestavila pred protipovratni ventil 29101.
Trajna prestavitev skimmerja SF103CLN-001 zaradi spremembe 1028-SF-L

23. 10. 2020

1

Trajna prestavitev skimmerja SF103CLN-001 zaradi spremembe 1028-SF-L.

Zamenjava panelov sistema za zaščito pred požari EE106PNLE842 in EE106PNLG901

09. 10. 2020

2

Pri spremembi 1164-FP-L gre za zamenjavo naslednjih zastarelih panelov sistema za zaščito pred požari: EE106PNLE842 (Fire Pump FP103PMP-001 control panel) in EE106PNLG901 (Jockey Fire Pump controller FP105PMP-001). Obstoječa električna krmilna omara EE106PNLE842 s katero se upravlja električno FP črpalko FP103PMP-001, vsebuje komponente katerim se izteka življenjska doba, zato se omara zamenja z novo krmilno omaro. S krmilno-napajalno električno omaro EE106PNLE842 (FIRE PUMP CONTROL PANEL, loaction: ESW building) se upravlja električno FP črpalko FPI 03PMP-001.
Vgradnja drenažnega ventila na sistemu obdelave tekočih radioaktivnih odpadkov

02. 10. 2020

2

V okviru manjše spremembe se bo na sistemu obdelave tekočih radioaktivnih odpadkov vgradil drenažni 1/2 colski ventil s kapo. Sprememba se nanaša na sistem dreniranja puščanja črpalk reaktorskega hladila v rezervoar drenaž reaktorskega hladila. V remontu se ta drenaža uporablja za odvajanje puščanja črpalk reaktorskega hladila, ko sta le-ti postavljeni na tesnilni naslon. Vgradnja novega drenažnega ventila je namenjena poenostavitvi remontne aktivnosti z zmanjšanjem kontaminacije vzdrževalnega osebja in okolice drenaž reaktorskega hladila rezervoarja ter črpalk.
Električno napajanje v sili zgradbe BB2

29. 09. 2020

3

Namen spremembe je zagotoviti električno povezavo med nizko napetostnim 400V mobilnim dizel generatorjem AE900DSL-003 (2 MVA) preko mobilnega transformatorja AE900XFR003 (400V/6,3kV, 3MVA) do srednje napetostne 6,3kV zbiralke EE105SWGMD3, ki se nahaja v BB1 zgradbi. Omenjena mobilna dizel generatorja in transformator se bosta nahajala pred BB2 zgradbo.
Sprememba podkomponent na FS6746

25. 09. 2020

1

Sprememba komponent na FS6746, nedobavljivost pretočnega stikala FS6746.