Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Sprememba tabel CCS Cooling Water Supply and Heat Removal Requirements za SFP izmenjevalce (USAR sekcija 9.2)

20. 04. 2022

2

Pri predlagani spremembi USAR v poglavju 9.2 se v tabelah 9.2-1, 9.2-2, 9.2-3, 9.2-4, 9.2-5, 9.2-7, 9.2-8 popravi zahtevano število delujočih enot SFP HEX za obratovanje v različnih obratovalnih stanjih. Popravi se zahtevan pretok CC sistema skozi SFP izmenjevalnike med menjavo goriva v skladu z analizami in projektnimi zahtevami iz že vgrajene spremembe 353-SF-L.

ASI SAME connection end (Mod. 1005-SI-L - FDCR-65)

30. 03. 2022

2

Sprememba 1005-SI-L - FDCR-65 dopolnjuje že odobreno spremembo 1005-SI-L. Namesti se drugačen tip priključka SAME na ne-varnostni strani cevovoda alternativnega sistema za varnostno vbrizgavanje (ASI). Trenutno je vgrajeni priključek tipa Storz H38 primeren za tlak do 40 bar. Skladno z novo zahtevo za priključek visokotlačnih črpalk AE900PMP-011 in AE900PMP-012 je potrebno vgraditi adapter G 1 1/2" za visoki tlak na NPT1 1/2" namesto tipa Storz H38. Poleg omenjenega se bo zamenjal drenažni ventil 150283 razreda 600 z ventilom razreda 1500. Sprememba ne vpliva na cevovode, kolena ali ostale komponenete iz razloga začetnega predimenzioniranja.

Sprememba 700-CS-L, "Nadzor vibracij na CSAPCH01/CSAPCH02 črpalkah"

22. 03. 2022

2

Na varnostno pomembnih centrifugalnih polnilnih črpalkah sistema za uravnavanje kemijske sestave in prostornine (CS) CSAPCH01 in SCAPCH02 se namesti novi sistem za merjenje vibracij, ki omogoča kontinuirano spremljanje stanja rotacijske opreme črpalk. S sistemom Bently Nevada 3500 je na ležajih obeh črpalk predvidenih 24 senzorjev za merjenje absolutnih vibracij in 2 hitrostna senzorja gredi. Vgradi pa se tudi 10 merilnikov temperature (RTD). S sistemom za merjenje vibracij bo NEK lahko optimiziral vzdrževalne aktivnosti v razpoložljivem času na CS črpalkah in izvedbo ustreznih korektivnih akcij.

B6 analiza — Vgradnja novega CC odzračevalnega ventila

22. 03. 2022

2

Sprememba obsega vgradnjo novega cevovoda z novim ventilom za odzračevanje 10322 na sistemu za hlajenje komponent (CC). Prav tako se izvede v sklopu analize B6 predlagane rešitve zahtevka 2017-1849 za ventil 10733, ki bi se rotiral za 90 stopinj od ventila 10741, kar omogoča lažje odzračevanje čez ventil. Zaradi spremembe se spremeni pretočni diagram D-302-613.

Dopolnitev DECTS — daljinsko upravljanje odklopnika LD32MCCD322

18. 03. 2022

2

Po ZKP 2021-485 je potrebno v DECTS med opremo, ki ima omogočeno daljinsko kontrolo, dodati vgrajeni odklopnik LD32-MCCD322, ki napaja ključne porabnike PNV opreme (MOV 111001, 111002, 108801). Lokalno se ga upravlja iz 400V stikališča BB1, daljinsko pa iz glavne komandne sobe. Način upravljanja in uporaba odklopnika je izvedena s spremembo 1024-BS-L.

Vgradnja dveh dodatnih cevnih priključkov z ventiloma na cevovodu sistema demineralizirane vode (DD) v zgradbi BB2

14. 03. 2022

2

NEK načrtuje vgradnjo dveh dodatnih cevnih priključkov z ventiloma na cevovodu sistema demineralizirane vode (DD) v zgradbi BB2. Namen teh cevnih priključkov je omogočiti priklop fleksibilne cevi za čiščenje in izpiranje sistema. Lokaciji za navedena cevna priključka sta: ventil 44691 na cevovodu 1 1/2-DD-15D-2 v prostoru ASI črpalke, na desni strani podpore MK-DDH2-231; ventil 44692 na cevovodu 1 1/2-DD-15D-2 v prostoru s cevovodi, na desni strani podpore MK-DDH2-254; Na vsakem cevnem priključku je predviden po en ventil.

Razširitev komunikacijskega sistema PC v prostora rezervoarjev/prostora s črpalkami sistemov ASI in AAF

14. 03. 2022

2

NEK namerava namestiti po eno dodatno anteno v prostora rezervoarjev sistemov ASI in AAF ter v prostora s črpalkama teh dveh sistemov, ker je bilo med testiranjem komunikacijskega sistema v zgradbi BB2 ugotovljeno, da se brezžični signal v prostorih z rezervoarji sistemov AAF in ASI izgubi oziroma je prešibek. Posledično je neoperabilna ročna radijska postaja znotraj teh prostorov. Dodatne antene bodo nameščene v skladu s postopkom ADP-1.1.300 (Standard operativne komunikacije), kar pomeni, da bodo od kakršnekoli procesne inštrumentacije oddaljene vsaj 2 m. Poleg tega bo njihova moč cca. 1 mW, kar bo omogočilo, da ne bodo vplivale na operabilnost procesne inštrumentacije. Prav tako namerava NEK namestiti zvočnih v prostor z ASI črpalko na elevaciji 91.050.

Zamenjava poplavne zaščite NEK na lokaciji severni del potoka Potočnica

14. 03. 2022

2

Protipoplavna zaščita v primeru Probable Maximum Flood (PMF) ob Potočnici je zagotovljena skoraj v celotni dolžini s protipoplavnim nasipom ali zidom. Na območju, kjer poteka železniška proga, pa ni mogoče vzpostaviti stalne pregrade. Zato je bilo tam predvideno aktivno ukrepanje osebja NEK z nalaganjem vreč s peskom, kar zahteva 2-3 ure za izvedbo akcije. Takšen način vzpostavitve pregrade bo izboljšan s to spremembo, ki namesto vreč s peskom uporabi protipoplavne ponjave v dolžini 40 metrov, ki bodo zagotavljale zaščito pred poplavo do višine 160,40 m a.A.s.l. (1 meter nad terenom). Izvedba ukrepa traja 1 uro. Za izvedbo se uporablja postopek EIP-17.080 Postavitev poplavne zaščite NEK.

Sprememba 1281-TC-L, "Zamenjava toplotnega izmenjevalca TC100HEX-001"

03. 03. 2022

2

Sprememba obravnava zamenjavo toplotnega izmenjevalca TC100HEX-001 sistema za hlajenje komponent sekundarnih sistemov. Glavni cilji te spremembe je povečati operativnost, zanesljivost, vzdržnost in odpornost na degradacijske procese, kot so erozija-korozija, »pitting« korozija in mikrobiološka korozija. Novi izmenjevalec bo narejen tako, da ga bo možno vgraditi na že obstoječe nosilce, podpore ter vstopne in izstopne šobe. Zunanji premer novega izmenjevalca bo večji za 300 mm, kar ne bo vplivalo na dimenzije vstopnih in izstopnih cevi. Novi izmenjevalec bo narejen iz materiala, ki je bolj korozijsko odporen in vzdržljiv. Vsi zvari in podpore bodo v skladu s standardom ASME, sekcijo VIII. Vse zahteve glede prenosa toplote in tlačnih razmer bodo izpolnjene. Dodatno bosta vgrajena ventila za odzračevanje in drenažo.

Zamenjava nivojskih merilcev v RB - 1007-XI-L Faza 6

31. 12. 2021

1

Izvedba zamenjave nivojskih merilcev v RB.

Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2021

23. 12. 2021

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.

Sprememba SW podpor MK-SWH004 in MK-SWH-009

10. 12. 2021

1

Izvedba ojačanja podpor MKSWH-004 in MK-SWH-009 zaradi večje teže novo inštaliranih ventilov 10850 do 10583 od obstoječih.

Video nadzor BB2

06. 12. 2021

1

Začasna sprememba postavitev štirih kamer za nadzor v BB2 prostorih.

Ožičenje signala FT25A in FT25B na PIS

12. 11. 2021

1

Ožičenje signala transmiterjev FT25A in FT25B na PIS zaradi lažjega avtomatskega izračuna zračnih efluentov iz NEK.

1024-BS-L, Vgradnja dimnih javljalnikov požara, FDCR-156

09. 11. 2021

2

Požarni izvedenec je pri pregledu požarnega sistema vgrajenega v BB2 zgradbo identificiral določene pomanjkljivosti. Prepoznano je bilo, da je potrebno vgraditi 5 požarnih detektorjev v BB2 HVAC sistem. Namen omenjenega ventilacijskega sistema je, da prepihuje, ustrezno ohlaja in segreva prostore, kjer se nahaja varnostna oprema (ASI, AAF ...). Poleg tega ta sprememba uvaja še manjše izboljšave v eni izmed USAR slik, ki prikazuje ventilacijski sistem BB2.

Sprememba USAR tabele 11.4-1

20. 10. 2021

2

Sprememba obravnava korekcijo dveh netočnih podatkov v USAR tabeli 11.4-1. V USAR podpoglavju 11.4.5.1 je v splošnem opisu detektorjev R-24.2 (glavni ventilacijski kanal za primer nezgode) in R-25.2 (ejektorski odzračevalnik kondenzata za primer nezgode) podana njuna maksimalna projektna temperatura 200 °C (kar je skladno s kvalifikacijskim poročilom obravnavanim v spremembi 015-RM-L). Ta podatek je potem napačno prepisan v USAR tabelo 11.4-1, kjer bi morali biti podatki o maksimalnih pričakovanih vrednostih oz. dejanskih merilnih območjih detektorjev. V USAR tabeli 11.4-1 se za detekcijo temperature medija spremenita temperaturna območja in sicer za R-24.2 do 128°C in za R-25.2 do 77°C.

Relokacija procesorske enote merilne zanke SFP (UU112551EC)

20. 10. 2021

2

V sklopu projekta izgradnje pomožne komandne sobe (ECR) je NEK vgradil dva dodatna merilna kanala nivoja hladila v bazenu za izrabljeno gorivo (SFP). En merilni kanal je s pripadajočo procesno enoto vgrajen v glavni komandni sobi (MCR), drugi pa v ECR. Na merilnem kanalu, ki vodi v ECR (UUI12551EC) so se kmalu po začetku uporabe pričeli pojavljati šumi, ki delajo meritev neuporabno. NEK je ugotovil, da do problemov prihaja zaradi predolge signalne linije ECR kanala, ki je dolg 380 m (signalni kabel za MCR samo 137 m). S predlagano spremembo se bo procesna enota kanala UUI12551EC prestavila v AB zgradbo. S tem se bo dolžina signalne linije skrajšala na 80 m.

Tehnično varovanje utrjene varnostne zgradbe 2 (BB2)

20. 10. 2021

1

Izvedba tehničnega varovanja zgradbe BB2.

Preimenovanje DV 400kV Maribor-Krško v DV Cirkovce-Krško

14. 10. 2021

2

ELES, d.o.o. je zgradil novo 400 kV stikališče Cirkovce, ki je s štirimi 400 kV daljnovodi povezan s stikališči Maribor (dvosistemski), Podlog in Krško. V stikališče bo v prihodnje vklopljen nov dvosistemski daljnovod 400 kV Cirkovce-Heviz (Madžarska) ter nov daljnovod 400 kV Cirkovce-Žerjavinec (Hrvaška). 400 kV povezava Maribor-Krško se v USAR preimenuje v Cirkovce-Krško (dolžina daljnovoda je 57,9 km).

Sprememba tipa blažilnikov sunkov sistema ARHR za podpori MK-RHH-156 in MKRHH-157 v TS tabelah

14. 10. 2021

2

Pri izdelavi paketa sprememb tehničnih specifikacij TSCP 07/18 v okviru spremembe 1029-RH-L je bilo spregledano dejstvo, da je potrebno blažilnika sunkov MK-RHH-156 in MK-RHH-157 prestaviti iz tabele mehanskih blažilnikov sunkov (TS Tab. 3.7-5b) v tabelo hidravličnih blažilnikov sunkov (TS Tab. 3.7-5a). V izračunu ARHR-NEK-CN-00034, Rev. 0, ki je del odobrenega DMP za spremembo 1029-RH-L, je namreč predvidena zamenjava tipa blažilnikov sunkov MK-RHH-156 in MK-RHH-157 iz mehanskih v hidravlične.