Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Brezžične komunikacije – simulator

31. 12. 2000

1

Za potrebe treninga na simulatorju (povezava s tehnološkim delom) se je razširil sistem brezžične komunikacije še za dodatni kanal, ki bo v uporabi samo za potrebe simulatorja. Izvedba je predvidena v marcu 2001.
Modifikacija kondenzatnega sistema (SGR - Condensate System Modification)

12. 05. 2000

3

Namen modifikacije je bil zagotoviti ustrezno sesalno višino (NPSH) kondenzatnih (CY) črpalk in zmožnost sočasnega obratovanja vseh treh črpalk CY v vseh obratovalnih pogojih ter tako zagotoviti ustrezen pretok in tlak na vsisu glavnih napajalnih črpalk. Izvedena je bila zamenjava cevi, loput in sit na vstopu v črpalke CY (večji premer - dvig NPSH).
Modifikacija dizelskega generatorja #1 za primer požara v glavni kontrolni sobi

12. 05. 2000

3

Modifikacija zajema usposobitev DG #1 za delovanje v primeru požara v glavni kontrolni sobi. Ob preklopu v LOCAL način je tako možno upravljati lokalno z DG #1 in pripadajočim 6.3-kV odklopnikom. V tem načinu obratovanja so vsi tokokrogi v MCR, regulacijski in instrumentalni, električno ločeni od aktivnega dela tokokrogov DG #1 in njegovega 6.3-kV odklopnika.
Modifikacija sistema glavne napajalne vode (SGR - Main Feedwater System Modification).

05. 05. 2000

3

Izvedene so bile naslednje spremembe na sistemu glavne napajalne vode (FW): odrezana je bila zgornja napajalna linija in odstranjeni vsi ventili, v RB so bile vgrajene nove podpore (restraints) in spremenjene nekatere stare, odstranjene so bile električne blokade v zvezi z odpiranjem spodnje napajalne linije (ventila 21136 in 21137), zamenjana sta bila regulacijska ventila 551 in 552 razen ohišja, zamenjani so bili rotorji črpalk FW, sprememnjena logika upravljanja črpalk FW, ki sedaj omogoča delovanje vseh treh črpalk hkrati, popolnoma ločen je napajalni del sistemov AF in FW, izvedene so bile določene spremembe na krmilni logiki glavnih in pomožnih napajalnih ventilov, v krmilni logiki je po novem kartica, ki izbere za regulacijo srednjo vrednost pretoka pare, napajalne vode in nivoja in na MCB je bil nameščen tudi dodaten indikator za pretok napajalne vode.
Modifikacija sistema reaktorskega hladila (SGR - Reactor Coolant System Modification

03. 05. 2000

3

Modifikacijo 272-RC-L (zamenjava uparjalnikov) bi lahko razdelili na štiri logične dele: zamenjavo uparjalnikov in varjenje cevovodov reaktorskega hladila (RC) (optične meritve, rezanje RCS-a, priprava zvarnega roba, varjenje uparjalnikov in inšpekcija cevovodov RC), primarne drenaže (vgradnja drenažnih ventilov za drenirnje komor) podpore in omejevalniki uparjalnikov (spremembe na podporah glede na izvedene meritve), izolacija cevovodov RC in uparjalnikov (odmik stare in vgradnja nove reflektivne izolacije iz nerjavnega jekla)