Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Postaja za neprekinjeno vzorčenje Save v Brežicah

31. 12. 2000

3

Na podlagi zahteve URSJV, da NEK zagotovi neprekinjeno vzorčenje Save v Brežicah (pred vstopom Krke), je NEK postavila postajo za neprekinjeno vzorčenje. Organizacija in priprave na delo so bile zelo zahtevne, saj je bilo potrebno pridobiti veliko dovoljenj, soglasij, izvesti posnetek lokacije in profila dna Save, pripraviti idejno rešitev, pridobiti lokacijsko dovoljenje, PZI, dobaviti posebno opremo za vzorčenje in zagotoviti gradbeno dovoljenje. V sklopu postaje za neprekinjeno vzorčenje Save je tako: vsisna košara v strugi, zabojnik s posebno opremo, jašek za vzorčenje v nasipu in pripadajoča strojna oprema. Po enomesečnem poskusnem režimu delovanja je opravljen tehnični pregled. Postaja tako deluje avtomatsko, brez posadke v vseh pogojih.
Izboljšave na izparilnikih

31. 12. 2000

3

S to modifikacijo je bilo izboljšano delovanje obeh izparilnikov in omogočeno zagotavljanje pH koncentrata od 7,2 do 7,4. Tako je zmanjšana korozijska aktivnost koncentrata in morebitna možnost kristalizacije bora v ceveh med transportom, omogočeno je tudi bolj zanesljivo delovanje sistema (kakovostno in zanesljivo merjenje nivoja). Omogočena je tudi možnost popolne izpraznitve trdih delcev iz evaporatorske posode in avtomatsko delovanje hlajenja par. Za vsak ciklus sušenja bo možno kakovostno jemanje vzorcev in bolj ekonomično obratovanje, saj ne bo več vnosa hladilne tekočine v sistem, ki ga uparjamo, omogočeno pa je tudi prečrpanje vsega koncentrata v sistem IDDS.
Remontno napajanje

31. 12. 2000

2

Z modifikacijo je vgrajen enotni vir remontnih potrošnikov TP 4, ki je spojen v obstoječo verigo trafo postaj lastne rabe.
Električne povezave (Interface connections)

31. 12. 2000

2

Modifikacija zajema priključitev večnamenske zgradbe na sisteme elektrarne, in sicer: el. napajanje iz TP-B, priključitev na sistem DD, RM alarmiranje v MCR, priključitev požarnih javljalnikov na požarno centralo, priključitev na telefonsko centralo, priključitev na napeljavo pitne vode, priključitev na kanalizacijo meteorne vode in priključitev na sistem card-key.
Vgradnja merilnika vlage v reaktorski zgradbi (RB)

31. 12. 2000

2

Z namenom zgodnjega odkrivanja nenadzorovanih puščanj v RB je bila na elevaciji 132.750 vgrajena sonda za merjenje vlažnosti.
Prestavitev in zamenjava pretvornikov nivojev (LT) 950,951,952,953 in 954

31. 12. 2000

2

Pretvorniki so bili prestavljeni bliže procesnim priključkom, da bi zmanjšali odzivni čas (skrajšanje instrumentacijskih kapilar).
Zamenjava in premestitev instrumentacije BD

31. 12. 2000

2

Zamenjana je zastarela instrumentacija BD-panela
Akvizicija analognih napetostnih signalov (PIS Phase II Signals Acquisition from ACM 7300)

31. 12. 2000

2

Z modifikacijo je zajet zajem novih 61 analognih napetostnih signalov za spremljanje statusa komponent med obratovanjem iz naslednjih omar ACM7300: CB103RCKK201, CB103RCKK401, CB103RCKK801, ESELRR01A, ESELRR01B, ESELRR01C, ESELRR01D, ESELRR01E, ESELRR01F, ESELRR01G. Dodatno je bil v obseg modifikacije vključen FDCR01, ki je dodal tri nove signale in zamenjal začasno modifikacijo FW-99-29.
Akvizicija analognih napetostnih signalov (PIS Phase II Signals Acquisition from ACM 7300, EE106PNLJ401 & BD904PNL)

31. 12. 2000

2

Z modifikacijo je zajet zajem novih 11 analognih napetostnih PIS-signalov za spremljanje statusa komponent med obratovanjem iz naslednjih omar ACM7300: CB103RCKK201, CB103RCKK401, CB103RCKK801, ESELRR01F, ESELRR01G in EE106PNLJ401, BD904PNL.
analognih napetostnih signalov iz pretvornikov (PIS Phase II Signals Acquisition from SI Full Flow Test Transmitters)

31. 12. 2000

2

Z modifikacijo je zajet zajem novih 8 analognih tokovnih (4-20 mA) PIS signalov za spremljanje statusa komponent med obratovanjem iz pretvornikov za SI Full Flow Test FT980 – FT987 in povezava na DAS#4 v RB107. Vgrajenih je 8 napajalnikov in nove omarice v RB107. Najobsežnejša dela so obsegala polaganje novih konduitov do 8 pretvornikov.
Akvizicija digitalnih PIS-signalov (PIS Phase II Signals Acquisition, 9 Digital Signals from Annulus, SW, CW & RCP Seal Standpipe)

31. 12. 2000

2

Z modifikacijo je zajet zajem novih 9 digitalnih PIS-signalov za spremljanje statusa komponent med obratovanjem iz naslednjih omar: CB103RCKK201, CB103RCKK401, ASELAL01A03, EE103MCCD113 in EE103MCCD213.
Akvizicija digitalnih PIS-signalov (PIS Phase II Signals Acquisition, 8 Digital Signals from SSPS Slave Output Relays, MCB Switches for CI manual Actuation and Safeguard Actuation Signals).

31. 12. 2000

2

Z modifikacijo je zajet zajem novih 9 digitalnih PIS-signalov iz naslednjih omar: ESELSP01B02, ESELSP01B03, ASELMB01C, ASELMB01E, CB103RCKK202 in CB103RCKK402.
Vgraditev odzračevalnih in drenažnih ventilov na črpalke sistema za hlajenje komponent (Vent/Drain Valves CC Pumps).

31. 12. 2000

2

V okviru modifikacije so bili na črpalke CC, na dovodne in odvodne cevovode in na protipovratne ventile vgrajeni odzračevalni in drenažni ventili. Odzračevalni ventili omogočajo odzračevanje črpalk in najvišjih delov cevovoda po polnjenju sistema pred zagonom. S tem se prepreči potovanje zraka naprej po sistemu. Zviša se zanesljivost delovanja, ker se izognemo morebitnim težavam, ki bi se zaradi tega pojavile. S pomočjo drenažnih ventilov je možno nadzorovano dreniranje posameznih delov cevovoda in s tem tudi olajšano servisiranje protipovratnih ventilov.
Vgradnja sit Duplex na dizelsko črpalko protipožarnega sistema (DG FP )

31. 12. 2000

2

S to modifikacijo sta bili v sekundarni sistem hlajenja FP dizelske črpalke vgrajeni dve paralelni bateriji filtrov dupleks, kot to zahteva NFPA standard. S tem je bil odpravljen problem morebitne zamašitve filtrov. Večina del te modifikacije je bila narejena že leta 1995, v letu 2000 so naknadno vgrajeni in testirani filtrski vložki, ki zagotavljajo ustrezno kapaciteto.
Lokalno vzorčenje sistemov FW in HD

31. 12. 2000

2

Na koti 115 (FW sistem) in na koti 107 (HD sistem) so bili nameščeni analizatorji suspendiranih korozijskih produktov in paneli za pripravo vzorcev (hlajenje in redukcija tlaka), ki omogočajo ročno jemanje vzorcev in priključevanje različnih analizatorjev
Vgraditev tahometra in ločilke za DG FP črpalko FP100PMP001

31. 12. 2000

1

Na samo črpalko DG FP je bil vgrajen digitalni tahometer SUI7315 in induktivni senzor SE7313 (rpm črpalke FP100PMP001). Dodatno je bila vgrajena tudi ločilka (FP100PMP001-DSW) za baterijo za zagon črpalke.
Prestavitev transformatorske postaje TP-B

31. 12. 2000

1

Modifikacija zajema prestavitev trafo postaje TP-B na 10-kV mreži zaradi izgradnje večnamenske zgradbe. TP-B je bila prestavljena na novo lokacijo, zgrajena je nova kabelska kanalizacija do priključka za napajanje kompresorja za izvajanje testa ILRT ter za napajanje zgradbe za dekontaminacijo.
Zamenjava distančne zaščite v 400-kV DV stikališču NEK

31. 12. 2000

1

Stara in neselektivna distančna zaščita za daljnovod 400 kV proti RTP Maribor je bila zamenjana z novo sodobno distančno zaščito. Uporabljen je koncept zaščite ELES-a na osnovi numeričnih diferenčnih terminalov zaščite REL 561 za zaščito A (namesto stare ASEA RAZFE) in 7SA513 za zaščito B (namesto stare BBC L8a). Povezava med releji REL 561 je izvedena z optičnimi vlakni.
Podest pri SI-akumulatorju

31. 12. 2000

1

V sklopu modifikacije je bilo potrebno izdelati podest ob SI-akumulatorju SIATAT01, ki omogoča dostop do instrumentacije na različnih nivojih ob akumulatorju. Med izvedbo se je izkazala tudi potreba po manjši delovni ploščadi ob akumulatorju SIATAT02 ob prenosnikih.
Modifikacija elektro-hidravlične opreme in sanacija pragov, (Faza 3 & Faza 4)

31. 12. 2000

1

V sklopu te faze modifikacije so bile izvedene zamenjave oljekazov in servisiranje ročnih črpalk hidravličnih agregatov 10HAG-TNK, 20HAG-TNK, 30HAG-TNK.