Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Preizkus pretočnosti linij HD tesnilne vode in HDRO-017 zaslonke

01. 10. 2019

1

Pripravljalna dela za izvedbo modifikacije 1007-XI-L, faza 4, Nadgradnja sistema za izvensredično instrumentacijo in manjše izboljšave v ECR (RE19)

01. 10. 2019

1

Pripravljalna dela za izvedbo mod. 1007-XIL, faza 4: polaganje kabelske infrastrukture, ki bo priključena oz. vključena v delovanje v RE19.
Projekt alternativnega hlajenja bazena za izrabljeno gorivo

25. 09. 2019

2

V skladu z zaključki inšpekcijskega zapisnika št. 22/2019 na temo 1028-SF-L Projekt alternativnega hlajenja bazena za izrabljeno gorivo, je NEK poslala predlog manjše spremembe USAR. V novi reviziji varnostnega presejanja je opisana nova postavitev razpršilnega sistema. Razpršilni sistem bo nameščen vzdolž severne in južne stene bazena za izrabljeno gorivo na višino 115,5 m nad bazenom, in bo pritrjen vzdolž roba stene bazena. Razpršilni sistem bo razdeljen na vzhodni in zahodni del, da se bodo cevovodi izognili fizičnemu kontaktu s pršilnim obročem bazena in dvigalu nad bazenom. Razpršilne šobe so razvejanje po razpršilnem sistemu tako da zagotavljajo potrebno hlajenje goriva. Tlačni regulacijski ventil bo nameščen na skupni dovodni liniji in bo reguliral pritisk za napajanje z vodo za vzhodni in zahodni del razpršilnega sistema. V primeru okvare razpršilnega sistema bo možnost preusmerit vodo do bazena po obvodni liniji.
Izdelava odprtine za 2" cev AE kompresorja na severni steni turbinske zgrade

20. 09. 2019

1

Izdelava odprtine za cev AE kompresorja na severni strani TB zgradbe z namenom zmanjšanja časa za priklop opreme ter razbremenitev osebja varovanja in gasilcev.
Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2018

19. 09. 2019

2

Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2018.
Postavitev/odstranitev zaščitnih mrež pred črpalko SW101PMP-01A in SW101PMP-03C za potrebe ščitenja potapljača pri izvajanju čiščenja mulja v ESW vtočnem kanalu

15. 09. 2019

1

Instalacija pragov pod vrata DI100K-13, DIB100K-9 in DIB100K-14

05. 09. 2019

1

Revizija 3 postopka ADP-1.1.235

04. 09. 2019

2

NEK je pripravil novo, tretjo revizijo postopka ADP-1.1.235. Spremembe postopka obsegajo: Dodani sta dve novi referenci zaradi dveh odobrenih modifikacij (1007-XI-L in 1029-RH-L), s katerima so dodane nove penetracije v zadrževalni hram (ZH); Dodana sta dva nova ventila (posledica odobrenih modifikacij), ki sta povečala skupni premer vseh izolacijskih ventilov ZH za 12 palcev. Skupno dovoljeno puščanje se razdeli na palec premera posameznega ventila v vrednosti. Posledično se zmanjšajo administrativne in opozorilne limite vseh izolacijskih ventilov ZH testa tipa C za 2,38%; Dodana sta dva nova tlačna pretvornika; Popravljena je očitna napaka (test ventila 10302 se v skladu s TS SR 3.6.1.2.d izvaja z vodo in ne s testom tipa C). Tehnične Specifikacije zahtevajo, da mora vsako spremembo tega programa odobriti upravni organ.
Začasno napajanje panela CB202BRDY601

03. 09. 2019

1

ZM št. 19-37 namenjena ureditvi začasnega napajanja dela novega DEC alarmnega sistema - panel CB202BRDY601, iz lokalne vtičnice v ECR., do izvedbe trajnega napajanja.
Zamenjava pršilnih sistemov z agašenje požara na ogljenih
filtrih ventilacije FCV7485B (VA521PLM-001) in FCV7485a (VA571PLM-001)

02. 09. 2019

1

Sprememba EQ liste - EQMC-25

28. 08. 2019

1

Sprememba EQ liste (dodajanje EQ opreme in kablov; umik obstoječih EQ kablov; spremembe EQ klasifikacije EQMEL opreme in kablov EQ programa) zaradi izvedbe četrte faze mod. 1007-XI-L.
Zamenjava transformatorja T3 in regulatorja napetosti T3

05. 08. 2019

2

Obstoječi visoko energetski transformator T3 se bo zaradi izteka življenjske dobe in dotrajanosti zamenjal z novim. V omenjeni spremembi se bo izvedlo sledeče: zamenjava transformatorja T3, zamenjava regulatorja napetosti T3, vgradnja detektorja gorljivih plinov v transformatorskem olju, izdelava temelja in oljne jame za hranjenje originalnega transformatorja, predelava omare zaščite transformatorja T3, obnova starega transformatorja T3, priključitev na register prehodnih pojavov, nadvišanje požarne stene proti transformatorjema T1 in T2 in prilagoditev FP sistema.
Zamenjava krmilnika, nadgradnja programske opreme in zamenjava instrumentacije IDD sistema

01. 08. 2019

2

Zaradi zastarelosti Siemens krmilnika (Siemens že več kot 10 let ne zagotavlja podpore za te generacije krmilnikov), zanesljivosti delovanja in zaradi možnosti vzdrževanja je potrebno na sistemu IDDS opremo krmiljenja in vodenja posodobiti. Sočasno bodo na opremi odpravljene določene manjše nepravilnosti (odpoved nekaterih senzorjev) in uvedene določene izboljšave na upravljavskih zaslonih sistema, ki bodo olajšale samo delovanje operaterjev sistema. IDDS sistem se poveže tudi na PIS (Plant Information System). Zaradi starosti in izpostavljenosti sevanju obstoječe kamere video nadzora so dotrajane in neuporabne, zato jih je potrebno zamenjati z novimi. Z vključitvijo pogoja v logiko delovanja črpalke WPIDHGOI »Prisotnost LoLo nivoja vode v posodi WPIDMSOI« se bo rešil tudi problem puščanja tesnilne vode na tej črpalki.
Sanacija puščanja na TG cevovodu pred ventilom 26567

25. 07. 2019

1

ZM št. 19-35 namenjena začasni sananciji puščanja TG cevovovda, pred ventilom 26567, z namestitvijo SS cevi na kateri je bil narezan NPT navoj.
Sprememba MEQ liste - MEQMC-1

25. 07. 2019

1

Sprememba MEQMEL liste (umik obstoječe opreme; dodajanje opreme; spremembe EQ podatkov opreme)
Spremembe USAR poglavja 3.10

22. 07. 2019

2

V poglavje 3.10 USAR se dodaja opis seizmičnega programa ED-18 (Seismic qualification program). Omenjeni program podaja vhodne seizmične podatke, določa seizmično klasifikacijo za SSK ter podaja osnovne projektne pogoje. Program velja za obstoječo opremo kot tudi novo opremo. V programu so navedeni standardi (npr. IEEE 344) in smernice (NRC RG-1.100) v skladu s katerimi mora biti seizmična oprema kvalificirana.
Obratovanje ventilacije VA441 med implementacijo modifikacije 1216-HE-L

22. 07. 2019

1

Dostopnost bazena za izrabljeno gorivo med izvedbo modifikacije 1216-HE-L

22. 07. 2019

1

Sanacija puščanja na SW cevovodu izza ventila 10853

15. 07. 2019

1

ZM št. 19-34 namenjena začasni sananciji puščanja SW cevovodu, izza ventila 10853, z namestitvijo SS cevi na kateri je bil narezan NPT navoj.
Ožičenje procesnih parametrov na PIS sistem-razširitev obsega 768-NA-L

12. 07. 2019

2

Z namenom izboljšanja kontrole nad opremo sistemov v NEK se na PIS (Procesno informacijski sistem) ožičijo nekatere nove procesne veličine. Dodatno ožičenje signalov se izvede iz že obstoječih in novih merilnih zank. Ožičenje na PIS zagotavlja "on-line" spremljanje in trendiranje izbranih parametrov ter s tem kvalitetnejšo spremljanje oziroma nadzorovanje izbranih sistemov.